Trung tâm gia sư Hà Nội » Thư viện học

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn như thế nào?

[Giasudhsphn.edu.vn] – Cách tính chu vi và diện tích hình tròn như thế nào?

Trung tâm gia sư uy tín gia sư sư phạm Hà Nội giới thiệu tới tất cả bạn đọc cách tính chu vi và diện tích hình tròn:

  • Công thức tính chu vi hình tròn là: D= (Rx2)x π
  •  Công thức tính diện tích hình tròn là: S= RxRxπ

Giá trị số của Pi viết đến 100 chữ số thập phân là: 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679…
Trong toán học, Pi là số vô tỉ. Phân loại chi tiết hơn, Pi là một số siêu việt.
nhưng ở đây, ta chỉ lấy π= 3,14.

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến