Thư viện toán học


Bài toán đố về 10 cái bánh

Câu hỏi: Có 10 cái bánh giống hệt nhau, người ta cần rán hai mặt của mỗi cái bánh bằng 1 cái chảo chỉ chứa được 4 cái bánh cho một lần rán. Biết rằng thời gian rán 1 mặt của mỗi bánh là 1 phút. Hỏi để rán hai mặt của cả 10 cái […]

Một người đi lên cầu thang bộ dài 40 bậc bằng cách tiến một bước rồi lùi một bước. Hỏi sau bao lâu người đó đi hết cầu thang, biết rằng trung bình mỗi bước người đó đi hết 5 giây?

Câu hỏi: Một người đi lên cầu thang bộ dài 40 bậc bằng cách tiến một bước rồi lùi một bước. Hỏi sau bao lâu người đó đi hết cầu thang, biết rằng trung bình mỗi bước người đó đi hết 5 giây? Trả lời: Nhận xét. Nếu cứ tiến một bước rồi lùi một […]

Bạn hãy kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là: chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Câu hỏi: Bạn hãy kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là: chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Trả lời: Nhận xét. Không kể tên ngày theo thứ trong tuần thì ta có thể kể tên ngày theo thứ tự trong tháng như: ngày […]

20 bạn vào một thư viện mượn sách, mỗi bạn mượn 1 hoặc 2 cuốn. Tổng số sách đã mượn là 30 cuốn. Hỏi cô thủ thư tên là gì?

Câu hỏi: 20 bạn vào một thư viện mượn sách, mỗi bạn mượn 1 hoặc 2 cuốn. Tổng số sách đã mượn là 30 cuốn. Hỏi cô thủ thư tên là gì? Trả lời: Nhận xét. Đây là một bài toán vui không có đáp số. Theo quán tính, nếu đọc hết 3 câu đầu […]

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn như thế nào?

[Giasudhsphn.edu.vn] – Cách tính chu vi và diện tích hình tròn như thế nào? Trung tâm gia sư uy tín gia sư sư phạm Hà Nội giới thiệu tới tất cả bạn đọc cách tính chu vi và diện tích hình tròn: Công thức tính chu vi hình tròn là: D= (Rx2)x π  Công thức […]

Cách tính diện tích hình thang như thế nào?

[Giasudhsphn.edu.vn] – Cách tính diện tích hình thang như thế nào? Làm sao để tính được diện tích hình thang? Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội giới thiệu tới tất các em học sinh cách tính như sau: Muốn tính diện tích hình thang  Đáy dài đáy ngắn ta đem cộng vào  Rồi […]