Trung tâm gia sư Hà Nội » Tin du học

Đại học Huế thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ học bổng Lotus

[Giasudhsphn.edu.vn] – Học bổng dành cho sinh viên đại học (6 – 10 tháng); dành cho học viên cao học (từ 6 – 22 tháng); nghiên cứu sinh Tiến sĩ (từ 6 – 36 tháng); nghiên cứu sau Tiến sĩ (6 – 10 tháng); dành cho cán bộ hành chính và đào tạo (giới hạn một tháng).

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Lotus III

ĐH Huế thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Lotus giai đoạn ba (Lotus III) đến hết ngày 15-2-2013.

Học bổng dành cho sinh viên đại học (6 – 10 tháng); dành cho học viên cao học (từ 6 – 22 tháng); nghiên cứu sinh Tiến sĩ (từ 6 – 36 tháng); nghiên cứu sau Tiến sĩ (6 – 10 tháng); dành cho cán bộ hành chính và đào tạo (giới hạn một tháng).

Các ngành cụ thể được ưu tiên cấp học bổng: Khoa học Nông nghiệp; Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị; Kinh doanh và Khoa học Quản lý; Giáo dục, Sư phạm; Kỹ thuật, Công nghệ; Địa lý, địa chất học; Luật; Y khoa; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội.

Tuy nhiên, ứng viên những ngành khác vẫn có thể nộp đơn xin học bổng.

Học bổng Lotus III – do Cộng đồng Châu Âu hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại học (HEI) ở châu Âu và châu Á trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tài trợ.

Đại học Huế là đối tác chính của Dự án và Đại học Ghent, Bỉ là đơn vị điều phối chính.

Chương trình dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ, nhân viên hành chính và đào tạo.

Trung tâm gia sư

Tags:
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến