Trung tâm gia sư Hà Nội » Luyện thi vào lớp 10 chất lượng cao

Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 7)

[Giasudhsphn.edu.vn] – Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT năm 2008-2009(đề 7)- Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT năm 2008-2009(đề 7):

Sở giáo dục và đào tạo                                                 Kì thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT

Bắc Giang                                                                               năm 2008-2009

                                                                                           Môn: Tiếng anh

Đề chính thức

(ĐỢt 2 – ngày 22/6/2008)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (2 điểm)

1. She (not see) __________ her sister for three months.

2. She (ask) __________  me if I came from Vietnam.

3. Listen to these foreigners! What language __________ they (speak) __________?

4. We will stay at home if it (rain) __________ .

II. Hãy chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (2 điểm)

1. She was really (impress, impressing, impressed, to impress) by the beauty of the city.

2. He was tired, (and, but, so, however) he took a rest before continuing his work.

3. She is very good (of, at, for, in) English.

4. We went on working (though, because, but, despite) it started to rain.

5. He suggests (doing, do, did, to do) morning exercises every day.

6. Neil Armstrong, (which, where, who, whose) walked on the moon, is an American.

7. The children felt (excited, excitement, excitedly, exciting) when Tet Festival was coming near.

8. You like watching movies on TV, (didn’t you, did you, do you, don’t you)?

III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (1 điểm)

1. The accident happened because he drove ____. (care)

2. We often take part in many ____ activities at school. (culture)

3. The Internet has helped students study more ____. (effective)

4. I bought an _____ book last Sunday. (interest)

IV. Em hãy đọc kỹ đoạn văn sau, rồi trả lời các câu hỏi bên dưới. (2 điểm)

Peter is my pen pal. He is 15 years old. He lives in a house in London. He has lived in London for ten years. He is an excellent student. He always works hard at school and gets good marks. He loves learning Vietnamese in his free time. He often practices writing letters in Vietnamese. Sometimes he helps me to correct my writing, and sometimes I help him to correct his spelling mistakes. Next summer, he is going to visit Ho Chi Minh City with his family. I’m looking forward to seeing him soon.

Questions:

1. How old is Peter?

2. How long has he lived in London?

3. What does he love doing in his free time?

4. He is going to visit Ho Chi Minh City next summer, isn’t he?

V. Hãy chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (1 điểm): cho các từ sau:

Children         –          is        –       living            –               on

A Vietnamese girl named Lan is living with the Smith family in the American state of Michigan. Mr. Smith (1) ______ a farmer, and Mrs. Smith works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two (2) ___________, Tom and Mary. Lan often does chores after school. Sometimes, she also helps Mr. Smith on the farm. The family relaxes (3) ________ Sunday evenings and they watch Tom play soccer. Lan enjoys (4) __________ with the Smiths very much.

VI. Viết lại các câu sau dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (1 điểm)

1. I’m sorry. I can’t help you now.

® I wish …………………………..……………………………………………………….

2. We started learning English four years ago.

® We have ………………………….……………………………………………………..

3. “What kind of books do you like best, Linda?” asked Peter.

® Peter asked …………………….………………………………………………………..

4. They will build a new school next month.

® A new school…………………………………………………………………………….

VII. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành các câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

1. We / used / wear / uniforms / when / we / be / school.

2. I / not / meet / my parents / since last Sunday.

3. He / say / he / be / back / following / day.

4. She / wish / she / have / new computer.

– The end –

Đáp án và hướng dẫn chấm

* Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội cung cấp đội ngũ gia sư giỏi:

  • Cộng tác viên chủ yếu tại trung tâm gia sư Hà Nội là các bạn sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội, CĐSP Mẫu Giáo Trung Ương, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội & Nhân Văn
  • Cộng tác viên các bạn sinh viên trường: ĐH Ngoại thương, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Thương Mại…
  • Đội ngũ là các thầy cô của các trường THCS, THPT, ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội.

* Hiện tại trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội luôn mở các lớp gia sư cho các khối lớp từ tiểu học đến trung học phổ thông và ôn thi đại học

  • Gia sư sư phạm dạy cấp I – Bậc tiểu học : Gia sư các lớp 1 -> lớp 5: Luyện chữ cho trẻ, dạy tiếng anh cho trẻ , dạy văn, dạy toán…Do các sinh viên thuộc trường sư phạm tiểu học và sư phạm ngoại ngữ giảng dạy.
  • Gia sư sư phạm dạy cấp II – Bậc THCS: Gia sư các lớp 6 -> lớp 9: Nhận giảng dạy các môn THCS : Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…Và nhận gia sư ôn thi vào lớp 10 vào các trường chuyên tại Hà Nội.
  • Gia sư sư phạm dạy cấp III – Bậc THPT: Gia sư các lớp 10 -> lớp 12: Gia sư các môn theo khối trong trường đã học : khối A, B, C, D, V…và nhận ôn thi đại học tại nhà hay tại trung tâm tùy theo nhu cầu của gia đình phụ huynh.
  • Gia sư ôn thi Đại Học cấp tốc tại nhà: Dạy kèm cho các em ôn thi Đại Học các khối: A, B, C, D, V…tại Hà Nội.
  • Gia sư ôn tập theo nhu cầu của gia đình, các em học sinh.
  • Gia sư luyện thi cho các em vượt cấp: từ lớp 5 lên lớp 6, từ lớp 9 lên lớp 10, các chương trình ôn luyện vào các trường ĐH-CĐ.
  • Gia sư Hà Nội giành cho người đi làm: Tiếng Anh – Tiếng Pháp – Tiếng Nhật – Tiếng Trung – Tiếng Hàn – Tin học Văn Phòng, Tìm hiểu máy tính – Các ngôn ngữ lập trình: C#, PHP, Java…

* Tư vấn và tuyển sinh du học các nước: ÚC – NHẬT BẢN – ANH – MỸ – NEW ZEALAND

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tập thể Công nghệ phẩm – Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 14 – Tổ 42 – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: (043).990.6260 – Hotline: 0936.128.126 – 0966.552.847 – 0919.281.916.
Email: Taiducviet@gmail.com

Website: www.taiducviet.edu.vn – www.giasudhsphn.edu.vn

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến