Luyện thi vào lớp 10 chất lượng cao


Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS tỉnh Hà Nam 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS tỉnh Hà Nam 2012-2013

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS tỉnh Hà Nam 2012-2013. Đề thi: Đáp án đề thi * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy giỏi – Trò tiến […]

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS tỉnh Hà Nam 2012-2013

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS tỉnh Hà Nam 2012-2013

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS tỉnh Hà Nam 2012-2013. Đáp án đề thi:     * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy giỏi – […]

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS huyện Vĩnh Tường năm học 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS huyện Vĩnh Tường năm học 2013-2014

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS huyện Vĩnh Tường năm học 2013-2014. Đề thi: Hướng dẫn đề thi * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy giỏi […]

Hướng dẫn đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS huyện Vĩnh Tường năm học 2013-2014

Hướng dẫn đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS huyện Vĩnh Tường năm học 2013-2014

[Giasudhsphn.edu.vn] – Hướng dẫn đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 trường THCS huyện Vĩnh Tường năm học 2013-2014. Lời Giải:     * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy giỏi – Trò tiến bộ – Phụ huynh hài lòng”. Phương châm: ” Thắp sáng […]

Đề Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Môn Toán Cấp Huyện Đức Thọ năm 2013-2014

Đề Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Môn Toán Cấp Huyện Đức Thọ năm 2013-2014

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn đề thi kiểm tra năng lực hội thi giáo viên dạy giỏi môn toán cấp huyện năm học 201-2014. Đề thi: * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy giỏi – Trò tiến […]

Lời Giải Đề Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Môn Toán Cấp Huyện Đức Thọ năm 2013-2014

Lời Giải Đề Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Môn Toán Cấp Huyện Đức Thọ năm 2013-2014

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn lời giải đề thi kiểm tra năng lực hội thi giáo viên dạy giỏi môn toán cấp huyện năm học 201-2014. Lời giải đề thi: Bài số 1:   Bài số 4: * Trung tâm gia sư sư phạm […]

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013-2014

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013-2014

[Giasudhsphn.edu.vn] – Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013-2014 – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VỀ GIẢI TOÁN                       HÀ TĨNH                                    TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM […]

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9 THCS năm học 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9 THCS năm học 2013-2014

[Giasudhsphn.edu.vn] – Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9 THCS năm học 2013-2014 – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội. Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện – Phòng GD&ĐT Đức Thọ năm 2013-2014. * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy […]

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 THCS năm học 2006-2007 (Đề số 2)

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 THCS năm học 2006-2007 (Đề số 2)

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 trường THCS năm học 2006-2007 (Đề số 2). Đề Thi: * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: “ Thầy giỏi – Trò tiến bộ – […]

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 THCS năm học 2006-2007

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 THCS năm học 2006-2007

[Giasudhsphn.edu.vn] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu tới các bạn đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 trường THCS năm học 2006-2007. Đề Thi: * Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội với: Tiêu Chí: ” Thầy giỏi – Trò tiến bộ – Phụ huynh hài […]