Trung tâm gia sư Hà Nội » Danh sách lớp cần gia sư

Góc cười: Lỗi chết người của việc viết không dấu

[Giasudhsphn.edu.vn] – Góc cười: Lỗi chết người của việc viết không dấu do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội sưu tầm.

Anh chồng đi công tác lâu ngày, chị vợ nhớ mong quá nhắn tin hỏi: “Bao giờ anh về?”.

Anh chồng nhắn tin trả lời: “Tam ngay anh ve”.

Chị vợ dịch nhầm thành “tắm ngay anh về” liền vội tắm gội sẵn sàng chồng về, mãi ba ngày sau vẫn không thấy đâu.

Giận lắm nhưng vì nhớ quá, đành nhắn tin lần nữa và anh chồng lại nhắn trả lời ngay: “nam ngay anh ve”.

Chị vợ dịch nhầm thành “nằm ngay anh về” vội vàng lên giường nằm đợi nhưng lại mất hút, mãi năm ngày sau mới thấy chồng về.

Gia sư sưu tầm

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến