Trung tâm gia sư Hà Nội » Truyện cười

Lịch sử không bao giờ lặp lại

[Giasudhsphn.edu.vn] – Lịch sử không bao giờ lặp lại.

Trước khi vào bài mới cô giáo kiểm tra miệng.

Cô giáo :

Liễu Thăng bị chém ở đâu?

Tèo tự tin:

Thưa cô bị chém ở ải Chi Lăng ạ.

Cô giáo: Sai! Liễu Thăng bị chém ở cổ.

Ai nhắc lại Liễu Thăng bị chém ở đâu?

Tí nhanh nhảu:

Thưa cô bị chém ở cổ ạ.

Cô giáo:

Sai. Bị chém ở ải Chi Lăng. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài: Lịch sử không bao giờ lặp lại.

Giasudhsphn sưu tầm

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến