Trung tâm gia sư Hà Nội » Luyện thi vào lớp 10 chất lượng cao

Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 59)

[Giasudhsphn.edu.vn] – Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT- Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 50):

Đề bài:

I. Give the correct form of verbs given:

1. If he saves up, he soon (be able) …………….. to afford a new car.

2. What a mess! Duc’ toys (not put) …………………… away.

3. If you feel like (stay) …………… with us, just send us a fax.

4. My sister and I (stay) ……….. at our grandparents when we (meet) ……….   our great grand aunt for the first time.

II. Multiple choice:

1. He ……………… the office when I arrived.

a. was leaving  b. has left                     c. should leave d. leaves

2. He tried to prevent the cat …………… running into the road.

a. to                              b. from             c. against                     d. for

3. Listen to what I am saying, ……………………….?

a. don’t you                  b. do you                      c. did you                     d. will you

4. The pencil ………….. I write is made in China.

a. with which   b. by which                  c. which                       d. that

5. I’d rather you … at home tonight.

a. stay                          b. to stay                      c. stayed                      d. staying

6.These houses……100 years ago.

a. are built                    b.built                          c. were built                 d. build

7.My family has decided….. Da Lat in the summer.

a. to visit                      b. visit                          c.visited                       d. visits

8. If he ….. hard, he will fail the final exam.

a. works                       b. doesn’t work c. didn’t work   d. worked

9. I don’t know how to drive this car. I wish I ………………….. it.

a. could drive   b. drive                        c. can                           d. will drive

10. How ………………. is your house from here?

a. many                        b. much                       c. long              d. far

11. He thinks we’ve invited too many guests, but I say the more the __.
A. nicer                B. happier               C. merrier               D. greater
12. John has taken ___ swimming as he wants to keep fit.
A. up                    B. on                       C. in                        D. off
13. You smell awful! It’s about time you ___ a bath.
A. have                 B. will have             C. had                     D. to have
14. Lack of funds prevented him ___ with his studies.
A. to continue       B. with continuing C. continue D. from continuing
15. Is she a friend of ___ ?
A. yours                B. you                     C. your                   D. you’re

IV. Rewrite the following sentences:

1. Barbara cooks better than Mike does.

Mike doesn’t __________________________________ .

2. She asked, “How many Japanese students are there in your class, Tom?”

She asked Tom ________________________________ .

3. Julia has been working for this company for six years.

Julia started ___________________________________ .

4. I don’t find it difficult to get up early in the morning.

I am used ……………………………………………………………………….

5. Larry didn’t buy the shirt because she didn’t have enough money.

If Larry ………………………………………………………………………………….

—–THE END—–

* Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội cung cấp đội ngũ gia sư giỏi:

  • Cộng tác viên chủ yếu tại trung tâm gia sư Hà Nội là các bạn sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội, CĐSP Mẫu Giáo Trung Ương, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội & Nhân Văn
  • Cộng tác viên các bạn sinh viên trường: ĐH Ngoại thương, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Thương Mại…
  • Đội ngũ là các thầy cô của các trường THCS, THPT, ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội.

* Hiện tại trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội luôn mở các lớp gia sư cho các khối lớp từ tiểu học đến trung học phổ thông và ôn thi đại học

  • Gia sư sư phạm dạy cấp I – Bậc tiểu học : Gia sư các lớp 1 -> lớp 5: Luyện chữ cho trẻ, dạy tiếng anh cho trẻ , dạy văn, dạy toán…Do các sinh viên thuộc trường sư phạm tiểu học và sư phạm ngoại ngữ giảng dạy.
  • Gia sư sư phạm dạy cấp II – Bậc THCS: Gia sư các lớp 6 -> lớp 9: Nhận giảng dạy các môn THCS : Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…Và nhận gia sư ôn thi vào lớp 10 vào các trường chuyên tại Hà Nội.
  • Gia sư sư phạm dạy cấp III – Bậc THPT: Gia sư các lớp 10 -> lớp 12: Gia sư các môn theo khối trong trường đã học : khối A, B, C, D, V…và nhận ôn thi đại học tại nhà hay tại trung tâm tùy theo nhu cầu của gia đình phụ huynh.
  • Gia sư ôn thi Đại Học cấp tốc tại nhà: Dạy kèm cho các em ôn thi Đại Học các khối: A, B, C, D, V…tại Hà Nội.
  • Gia sư ôn tập theo nhu cầu của gia đình, các em học sinh.
  • Gia sư luyện thi cho các em vượt cấp: từ lớp 5 lên lớp 6, từ lớp 9 lên lớp 10, các chương trình ôn luyện vào các trường ĐH-CĐ.
  • Gia sư Hà Nội giành cho người đi làm: Tiếng Anh – Tiếng Pháp – Tiếng Nhật – Tiếng Trung – Tiếng Hàn – Tin học Văn Phòng, Tìm hiểu máy tính – Các ngôn ngữ lập trình: C#, PHP, Java…

* Tư vấn và tuyển sinh du học các nước: ÚC – NHẬT BẢN – ANH – MỸ – NEW ZEALAND

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tập thể Công nghệ phẩm – Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 14 – Tổ 42 – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: (043).990.6260 – Hotline: 0936.128.126 – 0966.552.847 – 0919.281.916.
Email: Taiducviet@gmail.com

Website: www.taiducviet.edu.vn – www.giasudhsphn.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthivaolop10thukhoa

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến