Trung tâm gia sư Hà Nội » Luyện thi vào lớp 10 chất lượng cao

Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 71)

[Giasudhsphn.edu.vn] – Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT- Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 71):

Đề bài:

I-Chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác:

1- A. poets                  B. occasion          C. convenient      D. compulsory

2- A. religion              B. secondary        C. design             D. region

3- A. abroad                B. primary           C. pal                   D. additional

4- A. unit                    B. climate             C. city                 D. ethnic

5- A. continue             B. primary           C. additional        D. territory

II-Chọn đáp án thích hợp nhất để điền vào mỗi chỗ trống:

6-.We have learned English ………2001 .

A .in       B .during       C .for      D .since

7-.I can’t understand those visitors . I wish I ……….English better .

A .know     B .have known       C .knew      D .will know

8 .Jean cloth ……….completely from cotton in the 18th century .

A .is made      B .was made       C .made     D .is making

9 .Ba used to …………soccer in the garden .

A .play      B .plays        C .playing     D .to play

10.He usually goes to school ………..6.30

A .at       B .on       C .in         D .to

11.English is a …………………. Second language in Malaysia .

A .one      B .compulsory      C .optional      D .foreign

12 .Life in Vietnam is different ……………… that in Malaysia .

A .off     B .from       C .to      D .on

13 .I have known that man ………………. Six months .

A .in      B .for        C .since     D .at

14 .” Much Ado about nothing “ is a play written ……….. Shakespears .

A .by       B .with        C .from        D .about

15.The ……………..religion  in  Malaysia is Islam .

A .big        B .first       C .official       D .biggest

16.The Ao dai is the ………… dress of Vietnamese women .

A .beautiful       B .traditional       C .polite       D .casual

17 .They wish they …………a new house .

A.have     B.had     C.will have    D .would have

18. I wish this school ………….

A .were bigger    B .were     C .is bigger    D .bigger

19 .We have …………. how to cook.

A .been teach    B .been teached     C .teach    D .been taught

20- My father gets used to ………… newspapers in the morning.

A. read              B. reading             C. reads         D. be reading

21- Did you ever wish you ……………. fly?

A. could             B. can                   C. will                 D. may

22- I’m  very busy these days . I wish I …………. some time to rest.

A. have              B. had                   C. to have             D. have had

23- They ………. go to school by bike when they were students.

A. used to          B. was used to       C. did use to        D. are used to

24- Henry is a poet. He ……… a lot of beautiful poems so far.

A. written          B. has written        C. writes             D. is writing

25- I wish my children ………. me and would never leave me alone.

A. love              B. loved                 C. did loved        D. do love

III-Đọc đoạn văn sau rồi điền một từ thích hợp(trong khung) vào mỗi chổ trống

wearing    popular   over      made      because

Jeans are very popular with young people all (26)…..the world. Some people say that jeans are the “uniform” of youth. But they haven’t always been popular.

The story of jeans started almost two hundred years ago. People in Genoa, Italia, made pants. The cloth (27)……. in Genoa was called “ jeans” The pants were called “jeans”. In 1850 , a salesman in California began selling pants made of canvas.His name was Levi Strauss..….(28)..they were so strong, “Levi’s pants” became (29)…….with gold miners, farmers and cowboys. Six years later, Levis began  making his pants with blue cotton cloth called denim. Soon after, factory workers in the United States and Europe began ( 30)… jeans. Young people usually didn’t wear them.

IV-Nghe đọc thông báo đặc biệt sau rồi điền vào mỗi chỗ trống với những từ mà bạn đã nghe thấy.

31.Tom is……………years old.

32 He was last seen ………..minutes ago.

33. He is wearing………………………….jeans

34. He is wearing a………………………..T. shirt

35. He is wearing a pair of……………………….

V-Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghiã của câu không đổi so với câu cho sẵn.

36- How long have you bought this car?

When did………………………………………………………………………..?

37- “Wait for me” Ann said.

Ann told me……………………………………………………………………………………………

38- Peter would like to be an astronaut when he grows up.

Peter wishes………………………………………………………………………………………………

39- Some body has taken my briefcase.

My briefcase……………………………………………………………………………………………

40 He works in that factory in the past but he doesn’t work there now.

He used……………………………………………………………………….

—–THE END—–

* Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội cung cấp đội ngũ gia sư giỏi:

  • Cộng tác viên chủ yếu tại trung tâm gia sư Hà Nội là các bạn sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội, CĐSP Mẫu Giáo Trung Ương, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội & Nhân Văn
  • Cộng tác viên các bạn sinh viên trường: ĐH Ngoại thương, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Thương Mại…
  • Đội ngũ là các thầy cô của các trường THCS, THPT, ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội.

* Hiện tại trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội luôn mở các lớp gia sư cho các khối lớp từ tiểu học đến trung học phổ thông và ôn thi đại học

  • Gia sư sư phạm dạy cấp I – Bậc tiểu học : Gia sư các lớp 1 -> lớp 5: Luyện chữ cho trẻ, dạy tiếng anh cho trẻ , dạy văn, dạy toán…Do các sinh viên thuộc trường sư phạm tiểu học và sư phạm ngoại ngữ giảng dạy.
  • Gia sư sư phạm dạy cấp II – Bậc THCS: Gia sư các lớp 6 -> lớp 9: Nhận giảng dạy các môn THCS : Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…Và nhận gia sư ôn thi vào lớp 10 vào các trường chuyên tại Hà Nội.
  • Gia sư sư phạm dạy cấp III – Bậc THPT: Gia sư các lớp 10 -> lớp 12: Gia sư các môn theo khối trong trường đã học : khối A, B, C, D, V…và nhận ôn thi đại học tại nhà hay tại trung tâm tùy theo nhu cầu của gia đình phụ huynh.
  • Gia sư ôn thi Đại Học cấp tốc tại nhà: Dạy kèm cho các em ôn thi Đại Học các khối: A, B, C, D, V…tại Hà Nội.
  • Gia sư ôn tập theo nhu cầu của gia đình, các em học sinh.
  • Gia sư luyện thi cho các em vượt cấp: từ lớp 5 lên lớp 6, từ lớp 9 lên lớp 10, các chương trình ôn luyện vào các trường ĐH-CĐ.
  • Gia sư Hà Nội giành cho người đi làm: Tiếng Anh – Tiếng Pháp – Tiếng Nhật – Tiếng Trung – Tiếng Hàn – Tin học Văn Phòng, Tìm hiểu máy tính – Các ngôn ngữ lập trình: C#, PHP, Java…

* Tư vấn và tuyển sinh du học các nước: ÚC – NHẬT BẢN – ANH – MỸ – NEW ZEALAND

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tập thể Công nghệ phẩm – Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 14 – Tổ 42 – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: (043).990.6260 – Hotline: 0936.128.126 – 0966.552.847 – 0919.281.916.
Email: Taiducviet@gmail.com

Website: www.taiducviet.edu.vn – www.giasudhsphn.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthivaolop10thukhoa

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến