Trung tâm gia sư Hà Nội » Tin tức giáo dục

Phổ điểm của ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

[Giasudhsphn.edu.vn] – Mặt bằng điểm thi vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên tăng mạnh so với năm 2012 nên kéo theo việc điểm chuẩn gia tăng. Theo phân tích dữ liệu có thể nhận thấy điểm chuẩn khối A, A1 và B có thể tăng đến 5 điểm so với năm trước.

Dữ liệu được trung tâm gia sư  sưu tầm từ các kênh internet thống kê dựa vào kết quả tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có). Nghĩa là số liệu đã tính điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực cho thí sinh. Căn cứ vào vùng phổ điểm thí sinh hoàn toàn có thể đánh giá được cơ hội trúng tuyển của mình.

+ Khối B: Có tổng cộng 1.403 thí sinh dự thi đăng ký nguyện vọng vào trường. Tổng điểm cao nhất là 29,5. Vùng phổ điểm ở bảng phía dưới:
Mức điểm 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0
Số TS đạt trở lên 825 694 562 432 294 226 170 123 79

+ Khối A1: Có tổng cộng 1.466 thí sinh dự thi đăng ký nguyện vọng vào trường. Tổng điểm cao nhất là 25,0. Vùng phổ điểm ở bảng phía dưới:

Mức điểm 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0
Số TS đạt trở lên 682 607 520 446 365 281 218 166 120

+ Khối A: Có tổng cộng 2.754 thí sinh dự thi đăng ký nguyện vọng vào trường. Tổng điểm cao nhất là 28,0. Vùng phổ điểm ở bảng phía dưới:

Mức điểm 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0
Số TS đạt trở lên 1.930 1.812 1.695 1.573 1.443 1.301 1.152 995 848

Khối B của trường ĐH Khoa học Tự nhiên chỉ tuyển các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, Khoa học Môi trường và Khoa học đất. Tổng chỉ tiêu ba ngành này (gồm cả khối A,A1,B là 314 chỉ tiêu). Dựa vào bảng phổ điểm khối B phía trên thì khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định là 24,5 hoặc 25,0 (do khối B của trường thường có độ trúng tuyển ảo cao).

Nếu khối B năm trong khoảng điểm chuẩn trên thì tổng chỉ tiêu còn lại dao động ở khoảng 1.000 đến 1.100 chỉ tiêu (đã loại trừ thí sinh tuyển thẳng và tính % thí sinh gọi thêm để dự phòng trúng tuyển ảo). Căn cứ vào phổ điểm khối A1 và A kết hợp với nguyên tắc điểm chuẩn hai khối là bằng nhau (như năm 2012) thì có thể nhận thấy mức điểm tối thiểu để trúng tuyển phải là 21,0 hoặc 21,5.

Ở đây chúng tôi xin chọn phương án điểm chuẩn khối A, A1 là 21,0; khối B là 24,5 (phương án vượt chỉ tiêu hơn 10% theo quy định của Bộ GD-ĐT). Căn cứ vào mức điểm này thì điểm chuẩn các ngành sẽ như thế nào? Hãy xem phân tích ngay dưới đây và lưu ý: do điểm chuẩn hai khối A,A1 là như nhau nên phổ điểm quy chung về một mối.

1.Ngành Toán học: Có 88 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 100.

2. Ngành máy tính và Khoa học thông tin: Có 99 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 115.

3. Ngành Vật lý học: Có 36 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 50.

4.Ngành Khoa học Vật liệu: Có 14 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 30.

5. Ngành công nghệ Hạt nhân: Có 45 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 70.

6. Ngành Khí tượng học: Có 15 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 40.

7. Ngành Thủy văn: Có 3 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 30.

8. Ngành Hải dương học: Có 6 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 30.

9. Ngành Hóa học: Chỉ tiêu 50. Vùng phổ điểm ở bảng dưới:

Mức điểm 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5
Số TS đạt trở lên 135 116 101 84 71 53

10. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học: Chỉ tiêu 90. Vùng phổ điểm ở bảng dưới:

Mức điểm 21,0 21,5 22,0
Số TS đạt trở lên 107 90 77

11. Ngành Hóa dược: Chỉ tiêu 50. Vùng phổ điểm ở bảng dưới:

Mức điểm 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0
Số TS đạt trở lên 204 179 140 89 69 44

12. Ngành Địa lý tự nhiên: Có 10 thí sinh khối A, A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 40.

13. Ngành Quản lý Đất đai: Có 69 thí sinh khối A, A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 70.

14. Ngành Địa chất học: Có 4 thí sinh khối A, A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 40.

15. Kỹ thuật Địa chất: Có 2 thí sinh khối A, A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 30.

16. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Chỉ tiêu 60. Vùng phổ điểm ở bảng dưới:

Mức điểm 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0
Số TS đạt trở lên 137 94

72

55 35

17. Ngành Sinh học: Chỉ tiêu 60.

Có 36 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối. Đối với khối B có 25 thí sinh đạt điểm chuẩn theo khối.

18. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường: Có 75 thí sinh khối A,A1 đạt điểm chuẩn theo khối đủ điều kiện để vào ngành trong khi chỉ tiêu là 80.

19. Công nghệ sinh học: Chỉ tiêu 134

Vùng phổ điểm khối A, A1:

Mức điểm 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5
Số TS đạt trở lên 144 133 118 104 97 77

Vùng phổ điểm khối B:

Mức điểm 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5
Số TS đạt trở lên 152 114 87 57 37

Cân đối chỉ tiêu và nâng cao chất lượng nhiều khả năng điểm chuẩn khối A, A1 ấn định mức 22,0, khối B là 26,0.

20. Ngành Khoa học Môi trường: chỉ tiêu 100

Vùng phổ điểm khối A,A1:

Mức điểm 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5
Số TS đạt trở lên 140 122 111 103 86 63

Vùng phổ điểm khối B:

Mức điểm 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5
Số TS đạt trở lên 45 35 23 13 6

Cân đối chỉ tiêu và nâng cao chất lượng nhiều khả năng điểm chuẩn khối A,A1 ấn định mức 23,0, khối B là 25,0.

21. Ngành Khoa học Đất: Chỉ tiêu 30

Không có thí sinh khối A,A1 nào đạt yêu cầu điểm chuẩn theo khối. Có 4 thí sinh khối B đủ điều kiện điểm chuẩn khối.

Theo Dân trí

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến