Trung tâm gia sư Hà Nội » Góc thư giãn

Thơ tặng cho các sĩ tử

[Giasudhsphn.edu.vn] – Thơ tặng cho các sĩ tử

Hôm qua vừa bán con bò
 Cha đưa thằng Út xuống đò đi thi
 Tiền xe, tàu hỏa phải chi
 Vào ra hai bận, hết thì… tám trăm.
 Nào lo cái khoản tiền ăn
 Nào lo cái chỗ phòng nằm nghỉ ngơi.
 Tiền khách sạn mỗi tuần thôi
 Triệu tư đồng bạc đi toi một lèo.
 Cơm phần, hủ tiếu, giò heo
 Cho con tầm bổ chống chèo khoa thi
 Thêm tiền đưa rước taxi
 Cộng vô hai triệu, vị chi… tròm trèm.
 Mấy lần làng nướng, làng nem
 Mỗi ngày một cữ, mồi hèm “đưa cay”.
 …Ngày về, nhẩm tính bàn tay
 Thôi rồi năm triệu, nó “bay” số tròn.
 Nghe qua, mẹ hĩm thoáng buồn
 Đi thi gì muốn “đứt” luôn con bò!
 “Bà ơi, bà khéo so đo”
 Hết một con bò, có… đáng là bao
 Sá gì cái chuyện tốn hao
 Miễn con thi cử, đỗ cao… tui mừng”.

Trung tâm gia sư sưu tầm

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến