Hải Dương (30)Total Tool (15)Makita (9)Yanase (8)DMH (7)Bosch (5)Norton (4)INGCO (4)Walton (4)Pegatec (4)Kesten (2)Tolsen (2)K-1 (CUTTING KOREA) (2)Ken (2)De

Bạn đang xem: Bảng giá đá mài hải dương

WALT (1)Asaki (1)

Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 100.3.16mm, 100.6.16mm, 125.6.22 mm, 150.6.22mm, 180.6.22mm, 230.6.22mm

Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 100.3.16mm, 100.6.16mm, 125.6.22 mm, 150.6.22mm, 180.6.22mm, 230.6.22mmThương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: vỏ hộp 25 viên
Kích thước: 100.6.16 mm, 125.6.22 mm, 150.6.22 mm, 180.6.22 mm
Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: vỏ hộp 25 viên
Kích thước: 100.6.16 mm, 125.6.22 mm, 150.6.22 mm, 180.6.22 mm
Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 180mm, vải vóc xanh 125mm, 125mm, A mác xanh 100mm A40-80, thường xuyên 100mm A40-320, vải vóc xanh 100mm A40-120, 100mm A40 - 320 mm
Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 180mm, vải vóc xanh 125mm, 125mm, A mác xanh 100mm A40-80, thường xuyên 100mm A40-320, vải vóc xanh 100mm A40-120, 100mm A40 - 320 mm
Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 1060x40x305mm, 900x25x305mm, 800x40x305mm, 750x40x305mm, 700x30x305mm, 600x40x305mm, 600x63x305mm, 500x40x305mm, 500x63x305mm, 500x40x203mm, 450x150x228mmm, 450x63x203mm,450x180x228mm, 400x50x127mm, 400x40x127mm, 400x50x203mm, 350x100x203mm, 350x40x127mm, 350x40x75mm, 350x100x127mm, 300x100x127mm, 300x40x75mm, 300x40x127mm, 300x32x32mm, 300x32x75mm, 300x25x32mm, 300x20x32mm, 300x16x32mm, 250x40x75mm, 250x32x32mm, 250x25x32mm, 250x25x75mm, 250x17x127mm, 200x25x32mm, 200x20x32mm, 200x16x32mmm, 200x8x32mm, 175x20x32mm, 125x20x16mm, 100x20x16mm
3

250.000đ - 33% 374.000 đ


Đá mài nhì đá V1 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 1060x40x305mm, 900x25x305mm, 800x40x305mm, 750x40x305mm, 700x30x305mm, 600x40x305mm, 600x63x305mm, 500x40x305mm, 500x63x305mm, 500x40x203mm, 450x150x228mmm, 450x63x203mm,450x180x228mm, 400x50x127mm, 400x40x127mm, 400x50x203mm, 350x100x203mm, 350x40x127mm, 350x40x75mm, 350x100x127mm, 300x100x127mm, 300x40x75mm, 300x40x127mm, 300x32x32mm, 300x32x75mm, 300x25x32mm, 300x20x32mm, 300x16x32mm, 250x40x75mm, 250x32x32mm, 250x25x32mm, 250x25x75mm, 250x17x127mm, 200x25x32mm, 200x20x32mm, 200x16x32mmm, 200x8x32mm, 175x20x32mm, 125x20x16mm, 100x20x16mm

250.000 đ 374.000 đ - 33%


3

Đá mài lưỡi cưa V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 250.10.32mm, 200.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.32mm, 100.8.16mm

299.000đ - 34% 451.000 đ


Đá mài lưỡi cưa V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 250.10.32mm, 200.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.32mm, 100.8.16mm

299.000 đ 451.000 đ - 34%


Đá mài nhị đá hợp kim V1 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 400.40.127mm, 350.40.127mm, 300.40.127mm, 300.32.32mm, 250.32.32mm, 250.25.32mm, 200.25.32mm, 200.20.32mm, 175.20.32mm, 125.20.32mm, 150.20.32mm, 100.20.16mm

418.000đ - 33% 627.000 đ


Đá mài nhì đá hợp kim V1 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 400.40.127mm, 350.40.127mm, 300.40.127mm, 300.32.32mm, 250.32.32mm, 250.25.32mm, 200.25.32mm, 200.20.32mm, 175.20.32mm, 125.20.32mm, 150.20.32mm, 100.20.16mm

418.000 đ 627.000 đ - 33%


Đá mài lưỡi cưa kim loại tổng hợp V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 250.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.16mm
2

820.000đ - 33% 1.232.000 đ


Đá mài lưỡi cưa hợp kim V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 250.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.16mm

820.000 đ 1.232.000 đ - 33%


2

Đá mài cà rem D1 thành phố hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 100Kích thước: 32.50.6mm, 32.32.6mm, 25.50.6mm, 25.30.6mm, 25.25.6mm, 20.25.6mm, 16.25.6mm

440.000đ - 33% 660.000 đ


Đá mài cà rem D1 thành phố hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 100Kích thước: 32.50.6mm, 32.32.6mm, 25.50.6mm, 25.30.6mm, 25.25.6mm, 20.25.6mm, 16.25.6mm

440.000 đ 660.000 đ - 33%


Đá mài cà rem D4 hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 100Kích thước: 25.50.6mm, 25.36.6mm, 22.50.6mm, 20.40.6mm

440.000đ - 33% 660.000 đ


Đá mài cà rem D4 thành phố hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 100Kích thước: 25.50.6mm, 25.36.6mm, 22.50.6mm, 20.40.6mm

440.000 đ 660.000 đ - 33%


Đá lon V14 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 200.80.78mm, 205.180.32mm, 150.80.32mm, 125.53.32mm, 100.50.20mm

275.000đ - 34% 418.000 đ


Đá lon V14 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 200.80.78mm, 205.180.32mm, 150.80.32mm, 125.53.32mm, 100.50.20mm

275.000 đ 418.000 đ - 34%


Đá chén bát V15 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 125.45.32mm, 100.45.32mm

440.000đ - 33% 660.000 đ


Đá chén V15 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 125.45.32mm, 100.45.32mm

440.000 đ 660.000 đ - 33%


Đá xay đậu V22 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 250.25.32/78mm, 200.25.32/75mm, 150.25.32/75mm, 140.20.32/75mm, 124.23.25/50mm, 100.20.50/20mm

Xem thêm: Top 5+ ứng dụng xem tivi miễn phí, ứng dụng xem tivi miễn phí trên smart tivi【2020】

373.000đ - 34% 561.000 đ


Đá xay đậu V22 Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 250.25.32/78mm, 200.25.32/75mm, 150.25.32/75mm, 140.20.32/75mm, 124.23.25/50mm, 100.20.50/20mm

373.000 đ 561.000 đ - 34%


Đá rung xóc tiến công bóng Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 30.30mm, 20.20mm, 10.10mm, 8.8mm, 10.12mm

770.000đ - 33% 1.155.000 đ


Đá rung xóc tiến công bóng Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 30.30mm, 20.20mm, 10.10mm, 8.8mm, 10.12mm

770.000 đ 1.155.000 đ - 33%


Hạt mài Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: công nhân 10-320mm, SĐ 20-120mm, CT 24-220mm, silic 24-200mm

1.890.000đ - 33% 2.838.000 đ


Hạt mài Hải Dương


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: công nhân 10-320mm, SĐ 20-120mm, CT 24-220mm, silic 24-200mm

1.890.000 đ 2.838.000 đ - 33%


Đá mài dao thành phố hải dương một màu sắc (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50

990.000đ - 33% 1.485.000 đ


Đá mài dao hải dương một màu (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50

990.000 đ 1.485.000 đ - 33%


Đá mài dao thành phố hải dương hai màu sắc (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50

810.000đ - 33% 1.210.000 đ


Đá mài dao hải dương hai màu sắc (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50

810.000 đ 1.210.000 đ - 33%


Đá mài dao thành phố hải dương lớn (12 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 12

920.000đ - 33% 1.375.000 đ


Đá mài dao thành phố hải dương lớn (12 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 12

920.000 đ 1.375.000 đ - 33%


Đá cạo mủ cao su Hải Dương 150.15.50 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50Kích thước: 150x15x50mm

710.000đ - 33% 1.067.000 đ


Đá cạo mủ cao su thiên nhiên Hải Dương 150.15.50 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50Kích thước: 150x15x50mm

710.000 đ 1.067.000 đ - 33%


Đá sửa đá thành phố hải dương 200.50.25 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50Kích thước: 200x50x25mm

2.990.000đ - 33% 4.488.000 đ


Đá sửa đá hải dương 200.50.25 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 50Kích thước: 200x50x25mm

2.990.000 đ 4.488.000 đ - 33%


Đá mài dao tam giác hải dương 80.80.50


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 80x80x50mm

trợ thì hết hàng


Đá mài dao tam giác thành phố hải dương 80.80.50


Thương hiệu: Hải Dương
Kích thước: 80x80x50mm

nhất thời hết hàng


Đá ráp xếp A40-125 thành phố hải dương 125x 22mm (Hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải Dương
Đường kính ren ốc: 125mm

trợ thì hết hàng


Đá ráp xếp A40-125 hải dương 125x 22mm (Hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải Dương
Đường kính ren ốc: 125mm

trợ thì hết hàng


Đá ráp xếp A40-125 hải dương 125mm (hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 120 viên
Độ dày lưỡi cắt: 16 mm

nhất thời hết hàng


Đá ráp xếp A40-125 thành phố hải dương 125mm (hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải Dương
Số viên/hộp: 120 viên
Độ dày lưỡi cắt: 16 mm

nhất thời hết sản phẩm


*
Giao nhanh

Hiển thị 1 cho 24 của 30 (2 Trang)


Chào mừng quý khách đến với quầy hàng Đá Mài thành phố hải dương của Fact-depot

Đá mài là một trong trong những loại phụ kiện vật tư xây dựng góp mài nhẵn mặt phẳng các vật liệu để tăng tính thẩm mỹ. Đá mài được dùng trong lĩnh vực tối ưu cơ khí, cấp dưỡng đồ mộc mỹ nghệ, trong xây dựng,.... Cùng với chức năng chính là mài nhẵn, tiến công bóng, định hình bề mặt sản phẩm, đá mài sẽ giúp nâng cao năng suất lao rượu cồn và tạo thành những thi công đẹp mắt, tinh tế, trả hảo.

Đá mài được cấu tạo từ các hạt mài và hóa học kết dính, hoàn toàn có thể làm tự kim cương, cao su, gốm, Silicon carbide,… Hải Dương là 1 trong những thương hiệu nguồn gốc từ nước ta thuộc doanh nghiệp cổ phần Đá Mài thành phố hải dương được thành lập và hoạt động năm 1966. Trải qua rộng 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đá mài, hải dương đang dần chứng minh vị thể số 1 của mình. Hải dương không chấm dứt cố cố kỉnh phấn đấu và cứng cáp và được bạn tiêu dùng đánh giá là “ yêu thương hiệu nổi tiếng - nhãn hiệu cạnh tranh quốc gia”.

Hiện tại, Fact-Depot đang hỗ trợ các một số loại Đá Mài hải dương như:

- Đá ráp chuôi A40 - 80 thành phố hải dương 25 milimet (hộp 100 viên)

- Đá ráp chuôi A40 - 80 hải dương 30 mm (hộp 100 viên)

- Đá ráp chuôi A40 - 80 hải dương 40 milimet (hộp 50 viên)

- Đá đầu mài thành phố hải dương Ct60 Đ1.25 (hộp 100 viên)

Lựa chọn Fact-depot, quý khách hàng được đảm bảo:

- sản phẩm chính hãng có bảo hành

- Giá thích hợp lý, khuyến mãi cao

- những chương trình tặng ngay và kim cương tặng

- giao hàng nhanh trong 24h

Fact-depot là trang giao thương mua bán máy móc cùng thiết bị công nghiệp 100% vốn chi tiêu Nhật Bản, chuyên hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp cùng thiết bị kỹ thuật chất lượng cao.

Sản phẩm có thể đặt cài ở các add sau:

gmail.comVăn phòng giới thiệu SP và giao dịch thanh toán :Số28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc cha Đình Hà NộiĐ/C : 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc ba Đình Hà NộiBảng giá Đá mài -Đá cắt Cty CP vật liệu mài Hải DươngThực hiện từ thời điểm ngày 15 mon 10 năm 2017
STTTên thành phầm - quy cáchĐVTSố lượngĐơn giá Hình ảnh tượng trưng
ĐÁ MÀI KIM LOẠI

*

*

1Đá mài f 100 x 6 x 16Viên15,800
2Đá mài f 125 x 6 x 22Viên19,400
3Đá mài f 150 x 6 x 22Viên111,300
4Đá mài f 180 x 6 x 22Viên113,800
ĐÁ CẮT KIM LOẠI
1Đá cắt f 100 x 1,5 x 16Viên15,900
2Đá cắt f 125 x 2 x 22Viên19,600
3Đá giảm f 150 x 2 x 22Viên113,500
4Đá giảm f 180 x 2 x 22Viên114,600
5Đá cắt F 355 x 3 x 25,4viên129,500
ĐÁ MÀI INOX
1Đá mài inox f 100 x 6 x 16viên16,100
2Đá mài inox f 125 x 6 x 22viên110,900
3Đá mài inox f 150 x 6 x 22viên113,500
4Đá mài inox f 180 x 6 x 22viên115,800
ĐÁ CẮT INOX
1Đá cắt inox f 100 x 1.5 x 16viên17,200
2

Đá cắt inox f 125 x 2 x 22

viên111,200
3Đá cắt inox f 150 x 2 x 22viên114,950
4Đá giảm inox f 180 x 2 x 22viên116,200
5Đá cắt inox f 350-355 x 3 x 25.4viên136,900
ĐÁ NHÁM XẾP f 100viên16,900
ĐÁ MÀI DAO - KCSviên114,200
Giá bán con số lớn được triết khấu theo giá cả buôn
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
Quý khách mang hàng trường đoản cú 1,000,000đ trở lên trên miễn chi phí vận chuyển
Quý khách đem hàng thực hiện không hết công ty chúng tôi nhập lại