*

Bài 1.Cho tam giác cân ABC,BAC120 độ,phân giác AD.Từ B kẻ đường thẳng song song cùng với AD giảm tia CA ở E.a) minh chứng tam giác ABE là tam giác đều.b) So sánh những cạch của tam giác BECBài 2. Mang lại tam giác ABC vuông sống A,phân giác BD.Kẻ DE vuông góc BC(E nằm trong BC).Trên tia đối của tia AB đem điểm F làm sao cho AFCE.Chứng minh rằng:a) BD là mặt đường trung trực của AEb)ABDCc) ba điểm E,D,F trực tiếp hàng
Bài 3:Cho tam giác ABC cân ở A(A không bằng 120 độ). Vẽ ra phía kế bên của tam giác ABC các tam giá...

Bạn đang xem: Cho tam giác cân abc có góc bac =120 độ


Bài 1.Cho tam giác cân nặng ABC,BAC=120 độ,phân giác AD.Từ B kẻ đường thẳng tuy vậy song với AD cắt tia CA ở E.

a) minh chứng tam giác ABE là tam giác đều.

b) So sánh những cạch của tam giác BEC

Bài 2. Mang lại tam giác ABC vuông sinh sống A,phân giác BD.Kẻ DE vuông góc BC(E thuộc BC).Trên tia đối của tia AB rước điểm F làm thế nào cho AF=CE.Chứng minh rằng:

a) BD là mặt đường trung trực của AE

b)ABAC d) 3 đường thẳng AC,BD,KE đồng quy


Lớp 7Toán
Chương II : Tam giác
Những câu hỏi liên quan
*

cho tam giác cân ABC ,Â=120 độ ,phân giác AD.từ B kẻ đường thẳng tuy vậy song với AD cắt tia CA ở E .

a,cm tgiac ABE là tgiac đều

b,so sánh những cạnh của tam giác BEC


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của giasudhsphn.edu.vn
1
0
*

bạn trường đoản cú vẽ hình nhé

a) ta có:

EAB + CAB = 1800 ( 2 góc kề bù )

EAB + 1200 = 1800

=> EAB = 1800 - 1200 = 600 (1)

vì: EB // AD

=> EBA = BAD = 120/2 = 600

mà EAB + ABE + BEA = 1800

=> 600 + 600 + BEA = 1800

=> BEA = 1800 - 600 - 600 = 600

=> TAM GIÁC ABE ĐỀU (CÓ 3 GÓC = 600) (đpcm)


Đúng 0
bình luận (0)

Cho tam giác ABC cân gồm góc A bởi 120 độ, phân giác AD. Trường đoản cú B kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với AD giảm tia CA sinh hoạt Ea. Chứng minh ABE là tam giác đềub.So sánh những cạnh của tam giác BEC


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của giasudhsphn.edu.vn
0
0
gởi Hủy

cho tam giác abc cân tại bao gồm góc a=120 độ, phân giác ad. Tự B kẻ con đường thẳng tuy vậy song cùng với ad cắt ca trên e a, chứng tỏ tam giác abe là tam giác số đông b So sánh các cạnh trong tam giác bec


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của giasudhsphn.edu.vn
0
0
giữ hộ Hủy

Cho tam giác cân nặng ABC ; góc A = 1200, phân giác AD. Tự B kẻ mặt đường thẳng song song cùng với AD cắt tia CA sống E.

a) CM: tam giác ABE là tam giác đều

b) So sánh những cạnh của tam giác BEC

MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của giasudhsphn.edu.vn
2
0
gửi Hủy

a, Xét tam giác ABC cân tại A, ta có:

góc B = góc C ( tính chất tam giác cân )

Xét tam giác ABC ta có:

góc A + góc B + góc C = 180 độ (định lý tổng bố góc trong tam giác)

mà góc A= 120 độ (gt) , góc B = góc C ( cmt)

-> 120 độ + 2B = 180 độ 

-> 2B = 180-120=60 độ

-> B=60 :2=30 độ.

Vì trong tam giác cân đường phân giác cũng bên cạnh đó là mặt đường cao

-> AD vuông góc với BC

vì AD song song cùng với BE

mà góc ADC cùng góc EBC là 2 góc đồng vị

-> ADC = EBC -> EBC = 90 độ

Ta bao gồm : EBC = ABC + ABE

mà EBC = 90 độ , ABC=30 độ 

-> ABE = 90-30=60 độ

Ta gồm : BAE + BAC = 180 độ ( 2 góc kề bù )

mà BAC = 120 đô

-> BAE = 180-120 =60 độ

XÉT tam giác ABE bao gồm góc BAE = 60 độ , góc ABE = 60độ

-> tam giác ABE đều


Đúng 1

phản hồi (0)

a, Xét tam giác ABC cân nặng tại A, ta có:

góc B = góc C ( đặc điểm tam giác cân )

Xét tam giác ABC ta có:

góc A + góc B + góc C = 180 độ (định lý tổng cha góc vào tam giác)

mà góc A= 120 độ (gt) , góc B = góc C ( cmt)

-> 120 độ + 2B = 180 độ 

-> 2B = 180-120=60 độ

-> B=60 :2=30 độ.

Vì trong tam giác cân nặng đường phân giác cũng đồng thời là con đường cao

-> AD vuông góc với BC

vì AD song song với BE

mà góc ADC cùng góc EBC là 2 góc đồng vị

-> ADC = EBC -> EBC = 90 độ

Ta tất cả : EBC = ABC + ABE

mà EBC = 90 độ , ABC=30 độ 

-> ABE = 90-30=60 độ

Ta gồm : BAE + BAC = 180 độ ( 2 góc kề bù )

mà BAC = 120 đô

-> BAE = 180-120 =60 độ

XÉT tam giác ABE có góc BAE = 60 độ , góc ABE = 60độ

-> tam giác ABE đều


Đúng 1
bình luận (0)

Cho tam giác cân ABC ; góc A = 1200, phân giác AD. Tự B kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với AD giảm tia CA sống E.

a) CM: tam giác ABE đều

b) So sánh những cạnh cảu tam giác BEC

mong nhận thấy sự giúp sức của thầy cô và các bạn


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán Ôn tập toán 7
1
0
Gửi bỏ

a, có BE // AD (gt)

=> góc EBA = góc BAD (2 góc so le trong)

=> góc EBA = góc BAD = 50% góc BAC = 120o/2 = 60o (1)

Tam giác BEA có: góc BEA + góc EBA = góc BAC (t/c góc ngoài)

=> góc BEA = góc BAC - góc EBA = 120o - 60o = 60o (2)

Từ (1)(2) => Tam giác BEA cân

nhưng tam giác BEA gồm : góc EBA = 60o (c/m trên)

=> tam giác BEA đều

b, Tam giác ABC cân nặng (gt) => góc ABc = góc ACB = 90o - góc BAC/2 = 90o - 120o/2 = 30o

Tam giác BEC có: góc BEC + góc ECB +góc CBE = 180o ( đ/lí tổng 3 góc )

=> góc CBE = 180o - góc BEC - góc ECB

=>góc CBE = 180o - 60o - 30o = 90o

Có: Góc ECB o o o)

=> EB

 


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho tam giác ABC ; góc A = 1200, phân giác AD. Từ bỏ B kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với AD giảm tia CA sống E.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Xách Tay Từ Mỹ Chính Hãng Giá Tốt Nhất, Beecost Mua Thông Minh

a) CM: tam giác ABE là tam giác đèu

b) So sánh các cạnh của tam giác BEC

mong nhận được sự giúp sức của thầy cô và các bạn


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán Ôn tập toán 7
1
0
Gửi bỏ

a.

EAB + BAC = 1800

EAB + 1200 = 1800

EAB = 1800 - 1200

EAB = 600

AD là tia phân giác của BAC 

=> BAD = DAC = BAC/2 = 1200/2 = 600

AD // EB

=> DAB = EBA (2 góc so le trong)

mà DAB = EAB ( = 600 )

=> EBA = EAB

=> Tam giác EAB cân nặng tại E

mà EAB = 600

=> Tam giác ABE đều

b.

BAC = 1200

=> Tam giác ABC tù

=> BC là cạnh lớn nhất

=> BC BC BC BC BC > EB


Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC cân tại A, Â=120 độ, phân giác AD. Từ B kẻ đng trực tiếp // với AD cắt CA sinh hoạt E

a) cm tam giác ABE đều

b) So sánh các cạnh của tam giác BEC


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của giasudhsphn.edu.vn
1
0
Gửi hủy

vi be tuy vậy song voi ad

ma ad vuong goc voi bc ( cho nay minh lam hoi tat)

vay vay be vuong goc voi bc ma goc EBA+ ABD = EBD = 90O

VAY EBA = 600

  VAy eba =eab=600(cho nay ban phai tinh goc eab bang tc 2 goc ke bu)

vây tam gia abe deu

b(co 3 goc moi goc bang 90;60;30do ban tu giai dua vao tc canh doi dien voi goc lon hon)

t i c k nha 


Đúng 0

phản hồi (0)

bài 1 mang đến tỉ lệ a/b = c/d . Cm a, 5a+5b/5b b, a/b2 = a2-ac/b2-bd

bài 2 mang đến tam giác cân nặng ABC , góc A = 120 độ , phan giác AD .Từ B kể đường thẳng tuy vậy song cùng với AD cắt tia CA sinh sống E

a, chứng tỏ tam giác ABD là tam giác đầy đủ b, so sánh những cạnh của tam giác BEC

giúp bản thân với bản thân đang nên gấp


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán thắc mắc của giasudhsphn.edu.vn
0
0
Gửi bỏ

Cho (Delta ABC)cân trên A có (widehatA=120^0),phân giác AD.Từ B kẻ đường thẳng tuy nhiên song AD cắt CA tại E.

a,C/m tg ADE đều

b,So sánh những cạnh của tam giác BEC

giúp bản thân vs những bn ơi


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của giasudhsphn.edu.vn
0
0
giữ hộ Hủy
Bài 1 : đến hình thang cân nặng ABCD (AD // BC) gồm góc A 60 độ , AD 4 centimet và BC 2 cm. Qua B kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với CD cắt AD ngơi nghỉ E.1) Tính ED.2) chứng minh tam giác ABE đều.3) Kẻ bảo hành vuông góc với AD sinh sống H. Tính AH.Bài 2 : mang lại tam giác ABC cân tại A có các đường phân giác BE cùng CF. Chứng tỏ :1) Tam giác AEF cân nặng tại A2) Tứ giác BCEF là hình thang cân3) CEEFFBBài 3 : Tứ giac ABCD gồm góc Agóc B, BCCD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh:1) Tứ giác ABCD là hình thang vuông2) AC^2 + AD^2 BC^...
Đọc tiếp

Bài 1 : mang lại hình thang cân nặng ABCD (AD // BC) tất cả góc A = 60 độ , AD = 4 centimet và BC = 2 cm. Qua B kẻ mặt đường thẳng song song cùng với CD giảm AD ở E.1) Tính ED.2) chứng minh tam giác ABE đều.3) Kẻ bảo hành vuông góc với AD nghỉ ngơi H. Tính AH.

Bài 2 : đến tam giác ABC cân tại A có các đường phân giác BE cùng CF. Chứng tỏ :

1) Tam giác AEF cân nặng tại A

2) Tứ giác BCEF là hình thang cân

3) CE=EF=FB

Bài 3 : Tứ giac ABCD bao gồm góc A=góc B, BC=CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh:

1) Tứ giác ABCD là hình thang vuông

2) AC^2 + AD^2 = BC^2 + BD^2

Bài 4 :Cho hình tang cân nặng ABCD (AB tuy vậy song CD,AB Xem chi tiết

1
Đúng 0

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Cho tam giác cân nặng ABC bao gồm góc BAC = 120 độ. Vẽ con đường cao AM (M ở trong BC)

a) chứng minh rằng AM là tia phân giác của góc BAC

b) Kẻ MD vuông góc với AB ( D ở trong AB ), kẻ ME vuông góc vs AC ( E nằm trong AC ) . Chứng minh tam giác ADE cân nặng và DE // BC

c) chứng tỏ rằng tam giác MDE đều

d) Đường vuông góc vs BC kẻ từ C giảm AB tại F . Tính độ dài cạnh AFbiết CF = 6cm


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
*

Bài 1 : cho t
Am giác cân
ABC có
Cho tam giác cân ABC có(widehatBAC)= 1200. Vẽ đường cao AC (m(in)BC)

a) chứng minh rằng AM là tia phân giác của góc BAC.

b) Kẻ MD vuông góc cùng với AB (D(in)AB), kẻ ME vuông góc với AC (E(in)AC). Chứng minh tam giác ADE cân nặng và DE song song cùng với BC.

c. Chứng minh tam gics MDE đều.

d. Đường vuông góc BC kẻ từ bỏ C cắt tia ba tại F. Tính độ nhiều năm AF biết CF= 6cm

Vẽ hình hộ mình nữa nhé. Cảm ơn nhiều!Cho tam giác cân ABC tất cả BAC = 120 độ. Vẽ mặt đường cao AM( M(in)BC)

a) chứng minh rằng AM là tia phân giác của góc BAC

b)Kẻ MD vuông góc cùng với AB( D(in)AB) , kẻ ME vuông góc cùng với AC (E(in)AC). Minh chứng tam giác ADE cân nặng và DE// BC

c) minh chứng rằng tam giác MDE đều

Tuần mon Năm
Mua khóa đào tạo và huấn luyện