GIÁO ÁN LỚP 4 (CV 2345, 35 tuần, đầy đủ môn). Trong nội dung bài viết này xin ra mắt GIÁO ÁN LỚP 4 (CV 2345, 35 tuần, đầy đủ môn). GIÁO ÁN LỚP 4 (CV 2345, 35 tuần, đủ môn) là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tìm hiểu thêm trong quá trình dạy học LỚP 4 . Hãy download ngay GIÁO ÁN LỚP 4 (CV 2345, 35 tuần, đủ môn). Giaoanxanh nơi luôn update các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


# tư liệu Views Downloads
1 Tuần 21_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 519 62 download
2 Tuần 2_Giáo án lớp 4CV2345.doc 716 108 download
3 Tuần 3_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 660 98 download
4 Tuần 1_GIÁO ÁN 4 cv2345.doc 1230 135 download
5 Tuần 4_Giáo án lớp 4cv2345.doc 612 109 download
6 Tuần 5_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 510 98 tải về
7 Tuần 6_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 537 87 download
8 Tuần 7_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 554 86 download
9 Tuần 8_Giáo án lớp 4cv 2345.doc 450 83 tải về
10 Tuần 9_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 523 90 download
11 Tuần 10_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 449 103 tải về
12 Tuần 11_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 475 91 download
13 Tuần 12_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 429 89 tải về
14 Tuần 15_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 446 67 download
15 Tuần 16_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 362 63 download
16 Tuần 17_Giáo án lớp 4cv2345.doc 283 67 tải về
17 Tuần 18_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 281 68 tải về
18 Tuần 19_Giáo án lớp 4 CV2345 .doc 829 118 download
19 Tuần 20_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 293 73 download
20 Tuần 22_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 263 60 tải về
21 Tuần 23_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 254 64 download
22 Tuần 24_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 233 64 tải về
23 Tuần 25_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 260 69 tải về
24 Tuần 26_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 238 72 tải về
25 Tuần 27_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 328 79 tải về
26 Tuần 28_Giáo án lớp 4cv2345.doc 203 69 tải về
27 Tuần 29_Giáo án lớp 4cv2345.doc 202 65 tải về
28 Tuần 30_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 228 78 download
29 Tuần 31_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 241 67 download
30 Tuần 32_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 201 70 tải về
31 Tuần 33_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 210 59 download
32 Tuần 34_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 217 62 download
33 Tuần 35_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 424 59 tải về
34 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 7.doc 1043 73 tải về
35 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 20.doc 565 122 tải về
36 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 18.doc 325 47 tải về
37 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 19.doc 410 75 tải về
38 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 34.doc 289 81 tải về
39 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 24.doc 796 141 tải về
40 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 23.doc 341 81 download
41 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 29.doc 361 97 tải về
42 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 14.doc 610 61 download
43 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 8.doc 741 65 tải về
44 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 6.doc 716 73 tải về
45 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 3.doc 740 70 download
46 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 22.doc 530 105 tải về
47 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 16.doc 455 56 tải về
48 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 35.doc 278 76 tải về
49 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 32.doc 627 109 tải về
50 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 26.doc 289 79 download
51 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 33.doc 319 82 download
52 Giáo án lớp 5 cv2345 LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 5.doc 499 40 download
53 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 1.doc 918 81 tải về
54 Giáo án lớp 5 cv2345 uần 28.doc 1100 185 tải về
55 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 9.doc 493 64 tải về
56 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 25.doc 420 87 tải về
57 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 17.doc 423 52 download
58 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 21.doc 320 73 tải về
59 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 4.doc 391 56 download
60 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 11.doc 416 50 download
61 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 13.doc 353 58 download
62 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 27.doc 506 97 tải về
63 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 2.doc 807 94 download
64 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 31.doc 398 81 tải về
65 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 5.doc 424 55 tải về
66 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 10.doc 618 59 download
67 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 15.doc 807 82 download
68 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 12.doc 573 83 download
69 Giáo án lớp 5 cv2345 Tuần 30.doc 948 108 tải về
70 Tuần 2_Giáo án lớp 4CV2345.doc 573 33 tải về
71 Tuần 3_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 436 31 download
72 Tuần 5_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 410 26 tải về
73 Tuần 6_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 380 24 download
74 Tuần 7_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 357 31 tải về
75 Tuần 8_Giáo án lớp 4cv 2345.doc 344 28 tải về
76 Tuần 9_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 400 30 tải về
77 Tuần 10_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 845 27 tải về
78 Tuần 11_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 319 27 download
79 Tuần 12_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 350 34 download
80 Tuần 13_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 554 57 tải về
81 Tuần 14_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 418 64 download
82 Tuần 15_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 323 40 download
83 Tuần 16_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 470 44 tải về
84 Tuần 17_Giáo án lớp 4cv2345.doc 382 38 download
85 Tuần 18_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 421 40 tải về
86 Tuần 19_Giáo án lớp 4 CV2345 .doc 392 62 download
87 Tuần 20_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 374 54 download
88 Tuần 21_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 405 56 tải về
89 Tuần 22_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 668 65 tải về
90 Tuần 23_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 624 66 tải về
91 Tuần 24_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 449 71 download
92 Tuần 25_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 398 67 download
93 Tuần 26_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 865 71 tải về
94 Tuần 27_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 342 64 download
95 Tuần 28_Giáo án lớp 4cv2345.doc 330 60 download
96 Tuần 29_Giáo án lớp 4cv2345.doc 423 65 tải về
97 Tuần 30_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 405 69 download
98 Tuần 31_Giáo án lớp 4 CV2345.doc 407 72 download
99 Tuần 32_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 623 65 tải về
100 Tuần 33_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 447 68 tải về
101 Tuần 34_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 371 67 tải về
102 Tuần 35_Giáo án lớp 4 cv2345.doc 484 69 download
103 Tuần 1_GIÁO ÁN 4 cv2345.doc 1443 47 download
104 Tuần 4_Giáo án lớp 4cv2345.doc 1275 43 download

-HS nêu được con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, ánh sáng để sống.

Bạn đang xem: Giáo án lớp 4 theo công văn 2345

* BVMT : -Mối tình dục giữa con bạn với môi trường : Con fan cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.

*MTR: HSKT biết được con người rất cần được ăn, uống, thì mới sống được.

Xem thêm: Nhẫn vàng 9999 1 chỉ giá bao nhiêu ngày hôm nay? những điều bạn cần biết về nhẫn vàng 9999

II/ Đồ dùng dạy- học:

 - những hình minh hoạ vào trang 4, 5 / SGK.

 - Phiếu tiếp thu kiến thức theo nhóm.

 - cỗ phiếu giảm hình cái túi cần sử dụng cho trò nghịch “Cuộc hành trình dài đến thế giới khác” (nếu tất cả điều kiện).

III/ chuyển động dạy- học:

 


*
Bạn đang xem trăng tròn trang chủng loại của tài liệu "Giáo án công nghệ 4 (Công văn 2345) - chương trình cả năm", để tải tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên

TUẦN 1 bài bác 1. Nhỏ NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ?
I/ Mục tiêu:-HS nêu được con fan cần thức ăn, nước uống, ko khí, ánh sáng, ánh nắng mặt trời để sống.* BVMT : -Mối quan hệ giới tính giữa con bạn với môi trường : Con người cần mang lại không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.*MTR: HSKT biết được bé người rất cần được ăn, uống, thì mới sống được.II/ Đồ cần sử dụng dạy- học: - các hình minh hoạ vào trang 4, 5 / SGK. - Phiếu học hành theo nhóm. - cỗ phiếu giảm hình cái túi cần sử dụng cho trò chơi “Cuộc hành trình dài đến thế giới khác” (nếu tất cả điều kiện).III/ chuyển động dạy- học: 1.Bài mới
Hoạt đụng của giáo viên
Hoạt hễ của học viên * hoạt động 1: Con tín đồ cần gì để sống ?
Mục tiêu: HS liệt kê được tất cả những gì các em cần có cho cuộc sống thường ngày của mình. Giải pháp tiến hành: § bước 1: GV gợi ý HS bàn luận nhóm theo những bước: -Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 4 cho 6 HS. -Yêu cầu: các em hãy suy nghĩ cá nhân (1’), sau đó trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi: “Con người có nhu cầu các gì để gia hạn sự sống ?”. Sau đó ghi câu trả lời vào giấy. -Yêu ước HS trình bày tác dụng thảo luận, ghi những chủ kiến không trùng lặp lên bảng. -Nhận xét kết quả luận bàn của các nhóm. § cách 2: GV tiến hành chuyển động cả lớp. -Yêu ước khi GV ra hiệu, tất cả tự bịt mũi, ai cảm giác không chịu được nữa thì thôi và giơ tay lên. GV thông báo thời gian HS nhịn thở được ít nhất và nhiều nhất. -Em có cảm hứng thế như thế nào ? Em rất có thể nhịn thở lâu dài được nữa ko ? * Kết luận: Như vậy chúng ta không thể nhịn thở được thừa 3 phút. -Nếu nhịn ăn hoặc nhịn uống em cảm xúc thế nào ? -Nếu hằng ngày họ không được sự thân thiện của gia đình, bạn bè thì sẽ ra làm sao ? GDBVMT : - Con người dân có quan hệ mật thiết với môi trường xung quanh xung quanh. Các em cần giữ gìn môi trường xung quanh xung quanh như thế nào ? * GVKL :. Mong sống tốt con tín đồ cần bảo vệ môi trường xung quanh trong lành không ô nhiễm. * vận động 2: số đông yếu tố cần cho việc sống cơ mà chỉ có con bạn cần. Mục tiêu: HS phân biệt được phần đa yếu tố mà nhỏ người cũng tương tự những sinh vật dụng khác đề xuất để gia hạn sự sống của chính mình với số đông yếu tố cơ mà chỉ bao gồm con fan mới cần. Bí quyết tiến hành: § bước 1: GV yêu ước HS quan sát những hình minh hoạ trang 4, 5 / SGK. -Hỏi: con người cần những gì cho cuộc sống thường ngày hằng ngày của chính bản thân mình ? § bước 2: GV chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi đội từ 4 mang đến 6 HS, phân phát biểu đến từng nhóm. -Gọi 1 HS đọc yêu mong của phiếu học tập. -Gọi 1 nhóm đang dán phiếu đã xong xuôi vào bảng. -Gọi những nhóm khác dấn xét, bổ sung cập nhật để xong phiếu chính xác nhất. -Yêu cầu HS vừa quan gần kề tranh vẽ trang 3, 4 SGK vừa hiểu lại phiếu học tập tập. -Hỏi: hệt như động vật với thực vật, con fan cần gì để bảo trì sự sinh sống ? -Hơn hẳn động vật và thực đồ gia dụng con fan cần gì nhằm sống ?*HSKT: GV cung ứng HSKT nhắc con bạn cần gì để sống? *GV kết luận: SGV * chuyển động 3: Trò chơi: “Cuộc hành trình đến hành tinh khác” Mục tiêu: HS nạm chắc những kiến thức đã học tập về những điều kiện cần để gia hạn sự sống của con người. Cách tiến hành: -Giới thiệu thương hiệu trò chơi kế tiếp phổ biến giải pháp chơi. -Phát các phiếu bao gồm hình túi mang đến HS và yêu cầu. Khi đi phượt đến địa cầu khác những em hãy xem xét xem mình nên mang theo phần đa thứ gì. Những em hãy viết gần như thứ mình yêu cầu mang vào túi. -Chia lớp thành 4 nhóm. -Yêu cầu những nhóm tiến hành trong 5 phút rồi có nộp cho GV và hỏi từng nhóm xem vày sao lại phải mang theo rất nhiều thứ đó. Tối thiểu từng túi phải bao gồm đủ: Nước, thức ăn, quần áo.*HSKT: GV yêu mong HS tham gia nghịch cùng bạn.-GV nhận xét, tuyên dương những nhóm có ý tưởng hay cùng nói tốt.-HS phân tách nhóm, cử đội trưởng cùng thư ký để triển khai thảo luận.-Cá nhân cân nhắc (1’)-Tiến hành thảo luận và ghi ý kiến vào giấy.-Đại diện những nhóm trình bày kết quả.-Các nhóm nhấn xét, bổ sung cập nhật ý kiến mang đến nhau.-Làm theo yêu mong của GV.-Cảm thấy giận dữ và thiết yếu nhịn thở rộng được nữa.-HS Lắng nghe.-Em cảm thấy đói khác với mệt.-Chúng ta đang cảm thấy bi tráng và cô đơn.-Lắng nghe.-Phải giữ gìn môi trường xung quanh sạch mát sẽ, thông thoáng và trong lành.Bỏ rác rến đúng chỗ quy định, không khí không xẩy ra ô nhiễm.-HS quan lại sát.-HS tiếp diễn nhau trả lời, mỗi HS nêu một ngôn từ của hình-Chia nhóm, dìm phiếu học tập và thao tác theo nhóm.-1 HS hiểu yêu cầu trong phiếu.-1 nhóm dán phiếu của group lên bảng.-Các team khác thừa nhận xét, bổ sung.-Quan tiếp giáp tranh và đọc phiếu.-Lắng nghe, vấn đáp .-HSKT nêu.-HS triển khai trò chơi theo phía dẫn của GV.-Nộp các phiếu vẽ hoặc cắt cho GV với cử đại diện thay mặt trả lời. Ví dụ:+Mang theo nước, thức nạp năng lượng để gia hạn sự sống vì bọn họ không thể nhịn nạp năng lượng hoặc uống quá lâu được.+Mang theo đài nhằm nghe dự báo thời tiết.+Mang theo đèn pin nhằm khi trời tối hoàn toàn có thể soi sáng được.+Mang theo áo xống để cầm đổi.+Mang theo giấy, bút để khắc ghi những gì vẫn thấy hoặc vẫn làm.-HSKT tham gia. 2.Củng cố- dặn dò:* Con tín đồ cần gì để sống? (HS nêu ) -GDBVMT : nhỏ người, động vật, thực vật thường rất cần : không khí, nước, thức ăn, ánh sáng. Ngoài ra con fan còn cần các điều kiện về tinh thần, thôn hội. Vậy chúng ta phải làm cái gi để bảo vệ và giữ lại gìn những đk đó . -GV dấn xét huyết học, tuyên dương HS, nhóm HS hăng hái tham gia kiến thiết bài. -Dặn HS về nhà học bài xích và chuẩn bị bài sau.Bài 2. TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜII/ Mục tiêu:- HS nêu được một số biểu thị về sự hiệp thương chất giữa khung hình người với môi trường như: mang vào khí ô- xi, thức ăn, nước uống; thải ra khí các -bô- nic, phân với nước tiểu.- HS hoàn thành được sơ vật dụng sự đàm phán chất giữa khung hình người với môi trường.µ BVMT : -Mối tình dục giữa con bạn với môi trường thiên nhiên : Con tín đồ cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.*MTR: HSKT hiểu được sự hội đàm chất giữa khung người người với môi trường như: lấy vào khí ô- xi, thức ăn, nước uống; thải ra khí các -bô- nic, phân cùng nước tiểu.II/ Đồ sử dụng dạy- học: -Các hình minh hoạ trang 6 / SGK. -3 khung vật như trang 7 SGK và 3 bộ thẻ ghi tự Thức ăn, Nước, không khí , Phân, Nước tiểu, Khí các-bô-níc III/ chuyển động dạy- học:1.Ổn định lớp:2.Kiểm tra bài xích cũ:-1 HS TLCH : giống hệt như thực vật, đụng vật, con người cần những gì để duy trì sự sinh sống ?-1 HS TLCH : Để tất cả những điều kiện cần cho việc sống chúng ta phải làm gì ?-Lớp, GV dìm xét . 3.Dạy bài bác mới: a/ ra mắt bài: b/Các chuyển động dạy học hầu hết :Hoạt đụng của giáo viên
Hoạt cồn của học sinh * hoạt động 1: Trong quy trình sống, cơ thể người đem gì cùng thải ra đều gì ? Mục tiêu: -HS đề cập ra phần đông gì hằng ngày khung hình người đem vào cùng thải ra trong quá trình sống; Nêu được đà nào là quá trình trao thay đổi chất. Bí quyết tiến hành: § cách 1: GV chỉ dẫn HS quan giáp tranh và luận bàn theo cặp. -Yêu cầu: HS quan gần cạnh hình minh hoạ vào trang 6 / SGK và trả lời câu hỏi: -Trong quy trình sống của mình, khung người lấy vào và thải ra mọi gì ? -GV nhận xét những câu vấn đáp của HS. § cách 2: GV tiến hành hoạt động cả lớp. -Yêu mong HS đọc mục “Bạn bắt buộc biết” và trả lời câu hỏi: quy trình trao đổi hóa học là gì ? -Cho HS 1 đến 2 phút suy nghĩ và call HS trả lời, bổ sung đến khi có tóm lại đúng. * Kết luận: Như SGV*HSKT: GV hỗ trợ HSKT đề cập lại lời của ban. * vận động 2: Trò đùa “Ghép chữ vào sơ đồ”.Mục tiêu: HS ghép được sơ thứ sự điều đình chất giữa cơ thể người cùng môi trường. -GV: phân tách lớp thành 3 team theo tổ, phát những thẻ tất cả ghi chữ cho HS cùng yêu cầu: +Các nhóm bàn bạc về sơ đồ hội đàm chất giữa khung người người cùng môi trường. +Hoàn thành sơ đồ với cử một đại diện thay mặt trình bày từng phần văn bản của sơ đồ. +Nhận xét sơ đồ vật và kỹ năng trình bày của từng nhóm. +Tuyên dương, trao phần thưởng mang lại nhóm chiến thắng cuộc . * chuyển động 3: Thực hành: Vẽ sơ đồ thảo luận chất của khung người người cùng với môi trường.Mục tiêu: HS biết trình bày một cách sáng chế những kiến thức và kỹ năng đã học về sự trao đổi hóa học giữa cơ thể người cùng với môi trường. Giải pháp tiến hành: § bước 1: GV trả lời HS trường đoản cú vẽ sơ thiết bị sự đàm phán chất theo đội 2 HS ngồi cùng bàn. -Đi giúp đỡ các HS gặp khó khăn. § cách 2: điện thoại tư vấn HS lên bảng trình bày sản phẩm của chính mình -Nhận xét cách trình diễn và sơ thứ của từng team - GV có thể cho những cặp HS lên trình diễn sản phẩm của tập thể nhóm mình.Tuyên dương phần đa HS trình bày tốt.*HSKT: HSKT tham gia vẽ cùng với sự giúp đỡ của GVGDBVMT : Con bạn cần ko khí, ánh sáng, thức ăn, nước uống từ môi trường. Đồng thời cũng thải ra môi trường xung quanh những chất thừa cặn bã. Em cần làm gì để giữ dọn dẹp môi trường bao bọc sạch sẽ? -> GDHS (Đi tiêu tiểu đúng chỗ quy định. Duy trì được môi trường xung quanh luôn luôn sạch đang trong lành thì sức mạnh mới tốt, )-Quan cạnh bên tranh, trao đổi cặp đôi cùng rút ra câu trả lời đúng.-HS trả lời (Mỗi HS chỉ nói một hoặc nhị ý).-HS lắng nghe.-2 HS lần lượt gọi to trước lớp-Suy suy nghĩ và trả lời : quá trình trao đổi chất là thừa trình khung hình lấy thức ăn, nước uống từ môi trường thiên nhiên và thải ra ngoài môi trường những hóa học thừa, cặn bã.-HS lắng nghe với ghi nhớ.-2 mang đến 3 HS nói lại kết luận.-HSKT nhắc.-Chia nhóm cùng nhận vật dụng học tập và thực hành thực tế +3 thay mặt đại diện nhóm lên bảng lý giải sơ đồ: Cơ thể họ hằng ngày mang vào thức ăn, nước uống, ko khí và thải ra phân, nước tiểu và khí các-bô-níc.-2 HS ngồi cùng bàn gia nhập vẽ.-Từng cặp HS năng khiếu sở trường lên bảng trình bày: lý giải kết đúng theo chỉ vào sơ đồ nhưng mình thể hiện.-HS chậm chạp nhắc lại -HS dưới lớp chăm chú để lựa chọn ra những sơ đồ biểu đạt đúng nhất và người trình diễn lưu loát nhất.-HSKT tham gia vẽ. 3.Củng cố- dặn dò: -Nhận xét giờ học, : -Tuyên dương phần lớn HS, nhóm HS hăng hái xây dựng bài. -Dặn HS về đơn vị học lại bài và sẵn sàng bài sau.TUẦN 2Bài 3. TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( tiếp theo sau )I/ Mục tiêu:- nói được tên một trong những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi hóa học ở người: tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.- hiểu rằng nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động, khung người sẽ chết.GDBVMT : -Mối quan hệ tình dục giữa con fan với môi trường : Con người cần mang đến không khí, thức ăn, đồ uống từ môi trường.*MTR: HSKT cố được việc, nếu như một trong số cơ quan liêu trên ngừng hoạt động, khung hình sẽ chết.II/ Đồ dùng dạy- học: -Hình minh hoạ trang 8 / SGK. -Phiếu học hành theo nhóm.III/ vận động dạy- học:1.Ổn định lớp:2.Kiểm tra bài xích cũ: 1) nỗ lực nào là quy trình trao đổi chất ? 2) nhỏ người, thực vật, động vật hoang dã sống được là nhờ hồ hết gì ? -Nhận xét câu trả lời HS.3.Dạy bài mới: * trình làng bài: hoạt động của giáo viên
Hoạt đụng của học sinh * chuyển động 1: công dụng của những cơ quan tiền tham gia quy trình trao đổi chất. ªMục tiêu:Kể tên rất nhiều biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các đơn vị thực hiện quá trình đó. -Nêu được mục đích của cơ sở tuần hoàn trong quy trình trao đổi chất xẩy ra ở bên phía trong cơ thể. ªCách tiến hành: -GV tổ chức triển khai HS chuyển động cả lớp. -Yêu cầu HS quan liêu sát các hình minh hoạ trang 8 / SGK và trả lời câu hỏi. 1) Hình minh hoạ cơ sở nào trong quy trình trao đổi chất ? 2) ban ngành đó có tính năng gì trong quá trình trao đổi hóa học ? -Gọi 4 HS lên bảng vừa chỉ vào hình minh hoạ vừa giới thiệu. -Nhận xét câu trả lời của từng HS.*HSKT: GV cung ứng HSKT nói lại câu vấn đáp của ban. * Kết luận: Trong quy trình trao đổi chất, từng cơ quan đều có một chức năng. Để tìm làm rõ về những cơ quan, các em cùng có tác dụng phiếu bài bác tập. * vận động 2: quá trình trao thay đổi chất. Mục tiêu: HS trình bày được quy trình trao thay đổi chất của các cơ quan liêu trong khung người người § cách 1: GV lí giải HS đàm luận nhóm theo những bước. -Chia lớp thành các nhóm nhỏ tuổi từ 4 cho 6 HS, phân phát phiếu học tập mang lại từng nhóm. -Yêu cầu: các em hãy bàn thảo để dứt phiếu học tập. -Sau 3 mang đến 5 phút hotline HS dán phiếu tiếp thu kiến thức lên bảng cùng đọc. Gọi các nhóm khác nhận xét ngã sung. -Yêu cầu : Hãy nhìn vào phiếu học tập tập các em vừa ngừng và trả lời các câu hỏi: 1) quá trình trao đổi khí vị cơ quan tiền nào tiến hành và nó đem vào và thải ra mọi gì ? 2) quá trình trao đổi thức ăn do ban ngành nào thực hiện và nó ra mắt như ráng nào ? 3) quy trình bài tiết vì cơ quan lại nào thực hiện và nó ra mắt như ráng nào ? -Nhận xét câu trả lời của HS. * chuyển động 3: Sự phối hợp chuyển động giữa những cơ quan lại tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài trừ trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất. Mục tiêu: HS trình bày được sự phối hợp hoạt động vui chơi của các cơ sở tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài trừ trong việc triển khai sự thương lượng chất ở bên phía trong cơ thể với giữa khung người với môi trường. Bí quyết tiến hành: § bước 1: GV tiến hành chuyển động cả lớp. -Dán sơ vật dụng trang 7 phóng khổng lồ lên bảng và hotline HS phát âm phần “thực hành”. -Yêu cầu HS suy nghĩ và viết các từ mang lại trước vào vị trí chấm call 1 HS lên bảng gắn các tấm thẻ tất cả ghi chữ vào nơi chấm trong sơ đồ. -Gọi HS dìm xét bài xích của bạn. -Kết luận về câu trả lời đúng. -Nhận xét, tuyên dương các nhóm triển khai tốt. § bước 2: GV chỉ dẫn HS thao tác theo cặp với yêu cầu: -Quan giáp sơ đồ vật và vấn đáp câu hỏi: Nêu mục đích của từng ban ngành trong quy trình trao đổi chất. -Gọi 2 mang lại 3 cặp lên triển khai hỏi và trả lời trước lớp.Gọi HS khác bổ sung nếu các bạn nói không nên hoặc thiếu-Nhận xét, tuyên dương các nhóm triển khai tốt.-HS lắng nghe.-Quan gần kề hình minh hoạ với trả lời.-HS thực hiện , dấn xét -HS lắng nghe.-HSKT nêu-HS phân chia nhóm với nhận phiếu học tập tập.-Làm việc cá nhân (1’)-Tiến hành đàm đạo theo văn bản phiếu học tập tập.-Đại diện của 2 team lên bảng trình bày, các nhóm khác dấn xét, té sung.-Đọc phiếu học tập và trả lời.-Câu vấn đáp đúng là:1) quá trình trao thay đổi khí vày cơ quan thở thực hiện, cơ quan này đem khí ôxi với thải ra khí các-bô-níc.2) quy trình trao thay đổi thức nạp năng lượng do cơ quan tiêu hoá thực hiện, phòng ban này đem vào nước và những thức ăn sau đó thải ra phân.3) quy trình bài tiết bởi cơ quan bài trừ nước tiểu thực hiện, nó rước vào nước và thải ra nước tiểu, mồ hôi.-HS lắng nghe.- HS lần lượt đọc phần thực hành trang 7/ SGK.-Suy nghĩ về và làm cho bài, 1 HS lên bảng gắn các tấm thẻ tất cả ghi chữ vào khu vực chấm cho phù hợp.-1 HS nhận xét.-2 HS tiến hành bàn luận theo vẻ ngoài 1 --HS hỏi 1 HS vấn đáp và ngược lại.3.Củng cố- dặn dò: -Hỏi: Điều gì sẽ xẩy ra nếu một trong số cơ quan thâm nhập vào quy trình trao đổi chất hoàn thành hoạt cồn ?
GD BVMT :*Làm sao đảm bảo vệ sinh trong quy trình trao đổi hóa học ?*GVKL : Trong quá trình trao thay đổi chất, con người cần giữ môi trường thiên nhiên xung quanh không bẩn sẽ, trong mát thì sức khỏe mới tốt. -Nhận xét câu trả lời của HS. -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS, đội HS hăng hái tham gia gây ra bài.Bài 4. CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONGTHỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNGI/ Mục tiêu:- HS đề cập được tên các chất dinh dưỡng tất cả trong thức ăn: chất bột đường, chất đạm, hóa học béo, vitamin, chất khoáng.- HS đề cập được tên hồ hết thức ănchứa nhiều chất bột đường: gạo, bánh mì, khoai, ngô, sắn...- HS nêu được sứ mệnh của hóa học bột con đường đói cùng với cơ thể: cung ứng năng lượng quan trọng cho mọi vận động và duy trì nhiệt độ cơ thể.µ GDBVMT : -Mối quan hệ tình dục giữa con tín đồ với môi trường thiên nhiên : Con bạn cần mang đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường*MTR: HSKT nói được tên các chất dinh dưỡng tất cả trong thức ăn
II/ Đồ cần sử dụng dạy học:- những hình minh hoạ nghỉ ngơi trang 10, 11/ SGK (phóng to nếu bao gồm điều kiện).-Phiếu học tập.-Các thẻ tất cả ghi chữ: Trứng Đậu Tôm Nước cam Cá Sữa Ngô Tỏi tây kê Rau cải III/ chuyển động dạy- học:1.Ổn định lớp:2.Kiểm tra bài xích cũ: -Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ. 1) Hãy đề cập tên những cơ quan thâm nhập vào quá trình trao đổi chất ? 2) giải thích sơ vật dụng sự đàm phán chất của khung người người với môi trường. -Nhận xét, tuyên dương HS.3.Dạy bài xích mới: * trình làng bài: -GV: Hãy nói cho chúng ta biết hằng ngày, vào bữa sáng, trưa, tối các em vẫn ăn, uống đông đảo gì ? -GV ghi nhanh câu trả lời lên bảng.( HS chậm lần lượt đề cập tên những loại thức ăn, thức uống hằng ngày.) -Trong những loại thức nạp năng lượng và thứ uống những em vừa kể có chứa tương đối nhiều chất dinh dưỡng. Người ta có tương đối nhiều cách phân một số loại thức ăn, trang bị uống. Bài học từ bây giờ chúng ta cũng tò mò về điều này.Hoạt hễ của giáo viên
Hoạt hễ của học viên * hoạt động 1: Phân loại thức ăn, trang bị uống. ªMục tiêu: HS biết sắp tới xếp những thức ăn hằng ngày vào team thức ăn uống có xuất phát động trang bị hoặc nhóm thức nạp năng lượng có bắt đầu thực vật; Phân nhiều loại thức ăn phụ thuộc vào những chất dinh dưỡng có rất nhiều trong thức ăn đó. ªCách tiến hành: § bước 1: Yêu ước HS quan liền kề hình minh hoạ sống trang 10 / SGK và trả lời câu hỏi: Thức ăn, thức uống nào có nguồn gốc động vật và thực thứ ? -GV treo bảng phụ vẫn kẻ sẵn hai cột: xuất phát động vật và thực vật. -Cho HS theo thứ tự lên bảng xếp các thẻ vào cột đúng tên thức ăn và đồ gia dụng uống. -Gọi HS nói tên những loại thức ăn uống khác có xuất phát động vật và thực vật.*HSKT: GV cung ứng HS đề cập lại lời của ban. -Nhận xét, tuyên dương HS tìm được không ít loại thức ăn uống và phân một số loại đúng nguồn gốc. § cách 2: chuyển động cả lớp. -Yêu mong HS hiểu phần bạn cần phải biết trang 10 / SGK. -Hỏi: bạn ta còn giải pháp phân các loại thức nạp năng lượng nào khác ? -Theo cách này thức ăn uống được chia thành mấy nhóm ? Đó là mọi nhóm làm sao ? -Có mấy biện pháp phân một số loại thức ăn ? nhờ vào đâu để phân loại bởi vậy ? * GV kết luận: SGK -GV mở rộng: một vài loại thức nạp năng lượng có chứa được nhiều chất dinh dưỡng khác biệt nên chúng hoàn toàn có thể được xếp vào những nhóm thức nạp năng lượng khác nhau. Ví như trứng, đựng được nhiều chất đạm, hóa học khoáng, can-xi, phốt pho, lòng đỏ trứng chứa được nhiều vi-ta-min (A, D, team B). * hoạt động 2: những loại thức nạp năng lượng có chứa đựng nhiều chất bột đường và sứ mệnh của chúng. ªMục tiêu: HS nói tên cùng vai trò của các thức nạp năng lượng có đựng được nhiều chất bột đường. ªCách tiến hành:§ cách 1: GV lí giải HS làm việc theo đội theo các bước. -Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng tầm 4 mang lại 6 HS. -Yêu ước HS hãy quan sát những hình minh hoạ sống trang 11 / SGK và trả lời các thắc mắc sau : 1) nhắc tên phần nhiều thức ăn giàu hóa học bột đường bao gồm trong hình sinh hoạt trang 11 / SGK. 2) Hằng ngày, em thường nạp năng lượng những thức ăn uống nào có chứa chất bột đường. 3) nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường gồm vai trò gì ?*HSKT: tham gia cùng bạn với sự hỗ trợ của GV -Gọi đại diện các nhóm trình diễn kết quả đàm đạo và các nhóm khác bổ sung cập nhật cho hoàn chỉnh. -Tuyên dương những nhóm vấn đáp đúng, đủ. * GV kết luận : hóa học bột đường là nguồn cung ứng năng lượng hầu hết cho khung hình và gia hạn nhiết độ của cơ thể. Hóa học bột đường có rất nhiều ở gạo, ngô, bột mì, ở một số trong những loại củ như khoai, sắn, đậu và ở đường ăn. § cách 2:GV giải đáp HS làm việc cá thể -Phát phiếu học tập mang lại HS. -Yêu mong HS suy xét và làm bài. -Gọi một vài ba HS trình diễn phiếu của mình. -Gọi HS khác dìm xét , ngã sung.-HS quan lại sát.-HS lên bảng xếp.Nguồn gốc
Thực đồ dùng Động vật
Đậu cô ve, nước cam Trứng, tôm
Sữa đậu nành Gà
Tỏi tây, rau củ cải Cá
Chuối, táo bị cắn dở Thịt lợn, làm thịt bò
Bánh mì, bún Cua, tôm
Bánh phở, cơm Trai, ốc
Khoai tây, củ cà rốt Ếch
Sắn, khoai lang Sữa bò tươi-HSKT kể lại-2 HS lần lượt phát âm to trước lớp, HS cả lớp theo dõi.-Người ta còn phân loại thức ăn nhờ vào chất bồi bổ chứa vào thức ăn uống đó.-Chia thành 4 nhóm: +Nhóm thức ăn chứa được nhiều chất bột đường.+Nhóm thức ăn đựng được nhiều chất đạm.+Nhóm thức ăn đựng được nhiều chất béo.+Nhóm thức ăn chứa được nhiều vitamin và hóa học khoáng.-Có hai cách ; Dựa vào nguồn gốc và lượng các chất dinh dưỡng bao gồm chứa vào thức ăn uống đó.-HS lắng nghe.HS chia nhóm, cử nhóm trưởng và thư ký kết điều hành.-HS quan gần kề tranh, có tác dụng việc cá thể (1’), sau đó bàn thảo và ghi câu trả lời vào giấy.*HSKT tham gia- những nhóm trình bày kết quả bàn thảo và những nhóm khác bổ sung cập nhật cho hoàn chỉnh.-Nhận phiếu học tập.-Hoàn thành phiếu học tập tập.-3 mang đến 5 HS trình bày.-Nhận xét.-HS tự do phát biểu ý kiến.+Phát biểu đúng: c.+Phát biểu sai: a, b.3.Củng cố- dặn dò:-GV cho HS trình diễn ý kiến bằng cách đưa ra các ý con kiến sau và yêu ước HS dấn xét chủ kiến nào đúng, ý kiến nào sai, bởi sao ? a) Hằng ngày bọn họ chỉ cần ăn thịt, cá, trứng là đủ chất. B) Hằng ngày họ phải ăn uống nhiều chất bột đường. C) Hằng ngày, chúng ta phải ăn cả thức ăn uống có xuất phát từ động vật và thực vật.*GDBVMT : bọn họ phải nhớ điều gì khi nhà hàng siêu thị ?-Cần giữ dọn dẹp trong nhà hàng ăn uống thì sức khỏe mới tốt.- Cần ăn uống vừa nên đủ chất mỗi bữa ăn. Sau khoản thời gian ăn nên thu gom rác thải đúng khu vực quy định. -Nhận xét tiết học tập , dặn dò .TUẦN 3 : bài xích 5. VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉOI/ Mục tiêu:- HS nhắc được tên phần lớn thức ăn đựng được nhiều chất đạm (thit, cá, trứng, tôm, cua...) cùng chất mập (mỡ, dầu, bơ....)- HS nêu được vai trò của hóa học đạm và hóa học béo so với cơ thể:+ chất đạm giúp kiến tạo và thay đổi cơ thể.+ Chất lớn giàu năng lượng và giúp khung người hấp thụ vitamin
A, D, E, K.µ GDHS: -Cần gồm ý thức giữ dọn dẹp và sắp xếp chung cho môi trường ngày thêm trong sạch.*MTR: HSKT đề cập được tên đông đảo thức ăn chứa đựng nhiều chất đạm, hóa học béo.II/ Đồ dùng dạy- học:-Các hình minh hoạ sinh sống trang 12, 13 / SGK (phóng lớn nếu gồm điều kiện).-Các chữ viết trong hình tròn: làm thịt bò, Trứng, Đậu Hà Lan, Đậu phụ, giết mổ lợn, Pho-mát, giết gà, Cá, Đậu tương, Tôm, Dầu thực vật, Bơ, ngấn mỡ lợn, Lạc, Vừng, Dừa.-4 tờ giấy A3 trong những tờ gồm 2 hình tròn ở giữa ghi: chất đạm, hóa học béo.-HS chuẩn bị bút màu.III/ vận động dạy- học:1.Ổn định lớp:2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. 1) tín đồ ta thường sẽ có mấy phương pháp để phân nhiều loại thức ăn uống ? Đó là những cách nào ? 2) team thức ăn chứa nhiều chất bột đường có vai trò gì ? -Nhận xét HS.3.Dạy bài xích mới: * reviews bài: mục đích của chất đạm và hóa học béo. -Yêu cầu HS hãy nói tên các thức ăn hàng ngày các em ăn.Hoạt động của giáo viên
Hoạt đụng của học sinh* vận động 1: phần lớn thức nạp năng lượng nào có chứa được nhiều chất đạm và chất to ?ªMục tiêu: HS phân loại được thức ăn đựng được nhiều chất đạm và chất mập có nguồn gốc từ động vật hoang dã và thực vật.ªCách tiến hành: § cách 1: GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi. -Yêu mong 2 HS ngồi thuộc bàn quan tiền sát những hình minh hoạ trang 12, 13 / SGK trao đổi và trả lời câu hỏi: phần nhiều thức ăn uống nào đựng được nhiều chất đạm, phần đông thức ăn uống nào chứa đựng nhiều chất mập ? -Gọi HS trả lời câu hỏi: GV nhận xét, bổ sung nếu HS nói không đúng hoặc thiếu và ghi câu vấn đáp lên bảng. § cách 2: GV tiến hành hoạt động cả lớp. -Em hãy kể tên rất nhiều thức ăn đựng nhiều chất đạm mà các em ăn mỗi ngày ? -Những thức nạp năng lượng nào có đựng nhiều chất khủng mà em thường ăn hằng ngày.*HSKT: HSKT đề cập lại lời của người sử dụng với sự cung cấp GV. * vận động 2: Vai trò của tập thể nhóm thức ăn có chứa được nhiều chất đạm và hóa học béo.ªMục tiêu: -Nói tên và vai trò của những thức ăn chứa đựng nhiều chất đạm. -Nói tên cùng vai trò của các thức ăn đựng được nhiều chất béo. ªCách tiến hành: -Khi ăn uống cơm với thịt, cá, thịt gà, em cảm giác thế như thế nào ? -Khi nạp năng lượng rau xào em cảm xúc thế nào ? * phần nhiều thức ăn đựng được nhiều chất đạm cùng chất lớn không phần lớn giúp họ ăn ngon miệng mà chúng còn gia nhập vào việc giúp khung hình con tín đồ phát triển. -Yêu cầu HS hiểu mục Bạn cần biết trong SGK trang 13. * Kết luận:SGK -GDHS : Khi siêu thị nhà hàng em cần xem xét điều gì? (giữ dọn dẹp và sắp xếp trong ăn uống uống, cần nạp năng lượng vừa yêu cầu đủ hóa học mỗi bữa ăn. Sau khoản thời gian ăn đề xuất thu gom rác rưởi thải đúng khu vực quy định..) * chuyển động 3: Trò nghịch “Đi tìm xuất phát của những loại thức ăn”ªMục tiêu: Phân loại các thức ăn chứa được nhiều chất đạm và chất béo bao gồm nguồn gố từ động vật hoang dã và thực vật.ªCách tiến hành: § cách 1: GV hỏi HS. +Thịt con kê có xuất phát từ đâu ? +Đậu đũa có bắt đầu từ đâu ? -Để biết mỗi nhiều loại thức ăn thuộc nhóm nào và có nguồn gốc từ đâu cả lớp mình vẫn thi xem team nào biết đúng mực điều đó nhé ! § bước 2: GV triển khai trò đùa cả lớp theo lý thuyết sau: -Chia team HS như các tiết trước cùng phát đồ dùng cho HS. -GV nêu lý lẽ chơi , lối chơi ( 7 phút.) -GV hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn và nhắc nhở cách trình bày theo như hình cánh hoa hoặc hình nhẵn bay. § cách 3: Tổng kết cuộc thi. -Yêu cầu những nhóm cố gắng bài của mình trước lớp. -GV cùng 4 HS của lớp có tác dụng trọng tài đưa ra nhóm tất cả câu trả lời đúng độc nhất vô nhị và trình diễn đẹp nhất. -Tuyên dương nhóm thắng cuộc. * vì vậy thức ăn có đựng được nhiều chất đạm cùng chất béo có nguồn gốc từ đâu ?-Làm vấn đề theo yêu mong của GV.-HS thông liền nhau trả lời: Câu vấn đáp đúng là:+Các thức ăn có đựng nhiều chất đạm là: trứng, cua, đậu phụ, giết thịt lợn, cá, pho-mát, gà.+Các thức ăn uống có đựng nhiều chất bự là: dầu ăn, mỡ, đậu tương, lạc.-HS lờ lững trả lời.-Thức ăn chứa đựng nhiều chất đạm là: cá, giết thịt lợn, giết thịt bò, tôm, cua, giết mổ gà, đậu phụ, ếch, -Thức ăn chứa đựng nhiều chất béo là: dầu ăn, mỡ thừa lợn, lạc rang, đỗ tương, -HSKT nhắc lại.-Trả lời.-HS lắng nghe. -2 cho 3 HS tiếp liền nhau hiểu phần bạn phải biết.HS lắng nghe.-HS nêu-HS theo lần lượt trả lời.+Thịt con kê có xuất phát từ rượu cồn vật.+Đậu đũa có nguồn gốc từ thực vật.-HS lắng nghe.-Chia nhóm, nhận vật dụng học tập, sẵn sàng bút màu.-HS lắng nghe.-Tiến hành chuyển động trong nhóm.-4 đại diện của các nhóm gắng bài của bản thân quay xuống lớp.3.Củng cố- dặn dò: -GV dấn xét tiết học, tuyên dương gần như HS, đội HS tham gia tích cực vào bài, nhắc nhỏ dại những HS còn không chú ý. -Dặn HS về công ty học ở trong mục bạn phải biết. -Dặn HS về nhà tò mò xem những các loại thức ăn uống nào có đựng nhiều vi-ta-min, dưỡng chất và hóa học xơ.Bài 6. VAI TRÒ CỦA VI-TA-MIN,CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠI/ Mục tiêu:- nói tên mọi thức ăn chứa được nhiều vitamin (cà rốt, lòng đỏ trứng, những loại rau...), khoáng chất (thit, cá, trứng...), và chất xơ (các một số loại rau)- Nêu được phương châm của vitamin, chất khoáng vàchất xơ so với cơ thể: + vi-ta-min rất cần cho cơ thể, nếu thiếu cơ thể sẽ bị bệnh+ chất khoáng tham gia sản xuất cơ thể, chế tạo men can dự và điều khiển vận động sống, ví như thiếu khung hình sẽ bị bệnh.+ chất xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất phải để bảo vệ hoạt động bình thường của máy bộ tiêu hoá*MTR: HSKT đề cập tên phần lớn thức ăn chứa đựng nhiều vitamin, hóa học khoáng, hóa học xơ..II/ Đồ cần sử dụng dạy- học: -Các hình minh họa làm việc trang 14, 15 / SGK (phóng lớn nếu bao gồm điều kiện). -Có thể mang trong mình 1 số thức ăn thật như: Chuối, trứng, cà chua, đỗ, rau củ cải.-4 tờ giấy khổ A0. Phiếu học hành theo nhóm.III/ vận động dạy- học:1.Ổn định lớp:2.Kiểm tra bài bác cũ: hotline 3 HS lên bảng hỏi. 1) Em hãy cho biết thêm những loại thức ăn uống nào có chứa đựng nhiều chất đạm và vai trò của bọn chúng ? 2) hóa học béo bao gồm vai trò gì ? kể tên một số trong những loại thức ăn uống có chứa đựng nhiều chất phệ ? 3) Thức nạp năng lượng chứa hóa học đạm và chất phệ có nguồn gốc từ đâu ? -GV thừa nhận xét HS.3.Dạy bài xích mới: * ra mắt bài: *CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC buổi giao lưu của giáo viên