Chuyển thay đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và nước ta Đồng (VNĐ)

Tỷ giá chỉ Đô la Hồng Kông ($) bây giờ là 1 HKD = 2.971,48 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 31 bank (*) có cung cấp giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

Bạn đang xem: Tỷ giá đồng hkd và vnd


(*) các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, phái nam Á, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, PVcom
Bank, Sacombank, Saigonbank, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VRB.

Bảng tỷ giá chỉ Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 31 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá bán Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại những ngân hàng.Ở bảng đối chiếu tỷ giá mặt dưới, quý giá màu xanh sẽ tương ứng với giá bán cao nhất; màu đỏ khớp ứng với giá chỉ thấp nhất vào cột.

Xem thêm: Màn hình laptop bị đốm sáng, màn hình laptop bị đốm trắng có lan ra không


Ngân hàng
Mua tiền mặt
Mua đưa khoản
Bán chi phí mặt
Bán đưa khoản
ABBank2.857,003.155,00
ACB3.069,00
Agribank2.936,002.948,003.044,00
BIDV2.932,002.953,003.039,00
Đông Á2.410,002.900,002.920,003.030,00
Eximbankwebgia.comwebgia.comxem trên webgia.com
HDBankwebgia.comweb giá
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Indovinawebgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgia.comwebgiá.com
Liên Việtweb giá
MSBwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
MBwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comweb giá
Ocean
Bank
webgiá.com
PGBankwebgia.comxem trên webgia.com
Public
Bank
webgia.comwebgia.comwebgia.comxem trên webgia.com
PVcom
Bank
web giáwebgiá.comweb giáwebgia.com
Sacombankxem trên webgia.comwebgia.com
Saigonbankweb giá
Se
ABank
web giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SHBweb giáwebgia.comwebgia.com
Techcombankweb giáweb giá
TPBwebgia.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VIBweb giá
Viet
ABank
xem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Viet
Capital
Bank
webgia.comweb giáxem trên webgia.com
Vietcombankwebgiá.comxem trên webgia.comxem trên webgia.com
Vietin
Bank
xem trên webgia.comwebgia.comxem trên webgia.com
VRBwebgiá.comxem trên webgia.comwebgia.com

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá bán HKD trên 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin bắt tắt tỷ giá chỉ theo 2 nhóm thiết yếu như sau:

Ngân mặt hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ bank Đông Á đang cài tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá bèo nhất là: 1 HKD = 2.410,00 VND

+ bank Se
ABank đã mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.817,00 VND

+ ngân hàng SHB đang mua tiền khía cạnh Đô la Hồng Kông ($) cùng với giá tối đa là: 1 HKD = 3.020,00 VND

+ bank SHB vẫn mua giao dịch chuyển tiền Đô la Hồng Kông ($) cùng với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.050,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ bank Đông Á hiện tại đang bán tiền phương diện Đô la Hồng Kông ($) với giá tốt nhất là: 1 HKD = 2.920,00 VND

+ ngân hàng Đông Á, PVcom
Bank đã bán chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.030,00 VND

+ ngân hàng Se
ABank đang bán tiền phương diện Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.187,00 VND

+ ngân hàng Se
ABank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) cùng với giá tối đa là: 1 HKD = 3.177,00 VND

Tỷ giá bán Đô la Hồng Kông (HKD) lúc này là 1 HKD = 2.971,48 VND. Tỷ giá trung bình HKD được xem từ tài liệu của 31 bank (*) có cung ứng giao dịch Đô la Hồng Kông (HKD).


Bảng so sánh tỷ giá chỉ HKD tại những ngân hàng

31 ngân hàng có cung cấp giao dịch đồng Đô la Hồng Kông (HKD).

Ở bảng so sánh tỷ giá mặt dưới, quý hiếm màu đỏ khớp ứng với giá tốt nhất; màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất trong cột.


ngân hàng Mua Tiền mặt Mua chuyển tiền Bán Tiền phương diện Bán chuyển khoản
*
ABBank
2.8573.155
*
ACB
3.069
*
Agribank
2.9362.9483.044
*
BIDV
2.9322.9533.039
*
Đông Á
2.4102.9002.9203.030
*
Eximbank
giasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vnxem trên giasudhsphn.edu.vn
*
HDBank
giasudhsphn.edu.vntỷgiá.com.vn
*
*
Indovina
tỷgiá.com.vnxem trên giasudhsphn.edu.vn
*
Kiên Long
giasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vn
*
*
MSB
tỷgiá.com.vntỷgiá.com.vngiasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vn
*
MBBank
giasudhsphn.edu.vnxem tại giasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vntỷgiá.com.vn
*
Nam Á
giasudhsphn.edu.vntỷgiá.com.vntỷgiá.com.vn
*
Ocean
Bank
giasudhsphn.edu.vn
*
*
Public
*
PVcom
*
*
Saigonbank
tỷgiá.com.vn
*
Se
*
SHB
giasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vnxem trên giasudhsphn.edu.vn
*
*
*
UOB
tỷgiá.com.vngiasudhsphn.edu.vnxem tại giasudhsphn.edu.vn
*
VIB
giasudhsphn.edu.vn
*
Viet
*
Viet
Capital
Bank
giasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vn
*
Vietcombank
giasudhsphn.edu.vnxem tại giasudhsphn.edu.vngiasudhsphn.edu.vn
*
Vietin
*

31 bank bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MBBank, phái mạnh Á, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, PVcom
Bank, Sacombank, Saigonbank, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPBank, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VRB.


Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá chỉ HKD tiên tiến nhất hôm nay trên 31 bank ở trên, Ty
Gia.com.vn xin nắm tắt tỷ giá chỉ theo 2 nhóm thiết yếu như sau:

Ngân sản phẩm mua Đô la Hồng Kông (HKD)

+ ngân hàng Đông Á đang cài đặt tiền phương diện HKD với giá tốt nhất là: 1 HKD = 2.410 VNĐ

+ bank Se
ABank đang mua chuyển khoản HKD với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.817 VNĐ

+ bank SHB đang sở hữu tiền mặt HKD cùng với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.020 VNĐ

+ ngân hàng SHB đang mua chuyển tiền HKD với giá tối đa là: 1 HKD = 3.050 VNĐ

Ngân mặt hàng bán Đô la Hồng Kông (HKD)

+ bank Đông Á đang bán tiền khía cạnh HKD với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.920 VNĐ

+ ngân hàng Đông Á, PVcom
Bank đang bán giao dịch chuyển tiền HKD với giá rẻ nhất là: 1 HKD = 3.030 VNĐ

+ ngân hàng Se
ABank hiện tại đang bán tiền khía cạnh HKD với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.187 VNĐ

+ bank Se
ABank đang bán giao dịch chuyển tiền HKD cùng với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.177 VNĐ

Giới thiệu về Đô la Hồng Kông

Đô la Hồng Kông (tiếng Trung: 港元; phiên âm Quảng Đông: góng yùn; Hán - Việt: cảng nguyên; ký kết hiệu: HK$; mã ISO 4217: HKD) là tiền tệ thừa nhận của Đặc quần thể Hành chính Hồng Kông. Một đô la được chia làm 100 cents. Cục thống trị tiền tệ Hồng Kông là phòng ban tiền tệ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Hồng Kông, đôi khi là bank trung ương làm chủ Đô la Hồng Kông.Dưới sự chất nhận được của Cục làm chủ tiền tệ Hồng Kông, tía ngân hàng thương mại lớn sẽ được cấp phép để xây dựng tiền giấy giao hàng cho vấn đề lưu thông vào công chúng. Ba ngân hàng thương mại bao hàm HSBC, bank Trung Quốc (Hồng Kông), Standard Chartered (Hồng Kông) gây ra tiền giấy được thiết kế riêng bao hàm các mệnh giá HK$20, HK$50, HK$100, HK$500 cùng HK$1000, cùng với các xây đắp giống với các tờ chi phí khác có cùng mệnh giá. Tiền vàng mệnh giá chỉ HK$10 và toàn bộ mệnh mức chi phí xu được thi công bởi cơ quan ban ngành Hồng Kông.Tháng 4 năm 2016, Đô la Hồng Kông là chi phí tệ thông dụng thứ mười ba trên thị trường ngoại hối. Ngoài việc được sử dụng tại Hồng Kông, Đô la Hồng Kông còn được sử dụng tại hàng xóm của họ, Đặc quần thể hành bao gồm Ma Cao. Đồng Pataca Ma Cao được neo vào Đô la Hồng Kông.

Bài viết liên quan